Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Zobowiązanie Grupy Air Liquide na rzecz klimatu: obniżenie o 30% wskaźnika emisji dwutlenku węgla w okresie od 2015 do 2025 r. i zaangażowanie w rozwój niskoemisyjny

Zobowiązanie Grupy Air Liquide na rzecz klimatu

W ramach globalnego podejścia do klimatu Air Liquide przedstawia najbardziej ambitne cele tego sektora. Zobowiązania Grupy mają na celu nie tylko obniżenie wskaźnika emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do własnej działalności, ale także współpracę ze swoimi klientami w kierunku zrównoważonego przemysłu oraz przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego.

Od wielu lat Air Liquide angażuje się w zrównoważony rozwój, w szczególności w celu ograniczenia własnej emisji CO2, jak również swoich klientów. Aby zwiększyć dynamikę Grupa Air Liquide idzie dalej, ogłaszając swoje cele na rzecz klimatu w zakresie globalnym, obejmujące jej aktywa, klientów i ekosystemy.

W ramach swojej działalności, w tym produkcji, dystrybucji i usług, Air Liquide zobowiązuje się do ograniczenia o 30% wskaźnika emisji dwutlenku węgla1 do 2025 r., w porównaniu do 2015 r. Cele te zostaną osiągnięte w szczególności poprzez:

  • zwiększenie o prawie 70% zakupów energii ze źródeł odnawialnych;
  • poprawę efektywności energetycznej swoich jednostek produkcyjnych;
  • oraz zmniejszenie o 10% emisji dwutlenku węgla swoich produktów poprzez optymalizację zarówno produkcji, jak i transportu.

Wraz ze swoimi klientami Grupa angażuje się również w zrównoważony przemysł poprzez promowanie rozwiązań niskoemisyjnych. Dzięki dogłębnej znajomości procesów klientów, Air Liquide oferuje już technologie takie jak opalanie paliwowo-tlenowe, które pozwalają klientom poprawić efektywność energetyczną procesów przemysłowych oraz obniżyć ich emisje. Grupa nieustannie wprowadza innowacje i opracowuje nowe rozwiązania, takie jak wychwytywanie i ponowne wykorzystanie CO2 lub opracowywanie nowych materiałów dla elektroniki.

Dzięki ekosystemom, poprzez aktywny dialog z kluczowymi podmiotami (decydentami publicznymi, partnerami przemysłowymi, organizacjami pozarządowymi itp.), Air Liquide przyczynia się do rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego poprzez:

  • wykorzystanie biometanu w przemyśle i transporcie;
  • proponowanie alternatywnych rozwiązań w transporcie chłodniczym;
  • promowanie wodoru, w szczególności produkowanego bez emisji dwutlenku węgla, który będzie odgrywał kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu i transformacją energii, zarówno w transporcie, jak i produkcji energii.

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, powiedział: "Przemysł odgrywa ważną rolę w sprostaniu wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, opracowując nowe technologie i nowe łańcuchy wartości dla przejścia na niskoemisyjną produkcję. W Air Liquide jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i od wielu lat, dzięki naszym innowacyjnym technologiom, pracujemy nad połączeniem rozwoju z poszanowaniem środowiska. Na ten cel została przeznaczona niemal jedna trzecia naszych wydatków na innowacje. Ogłoszony dzisiaj cel - obniżenie o 30% wskaźnika emisji dwutlenku węgla - to wielkie zobowiązanie. Uważamy, że należy przyczyniać się do rozwoju  społeczeństwa niskoemisyjnego, zwłaszcza dzięki wykorzystaniu energii z biometanu i wodoru."

1 w ekwiwalencie kg CO2 / € EBITDA 

Oglądnij wideo