Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Zamknięcie transakcji zbycia CRYOPDP na rzecz Hivest Capital Partners

Zgodnie z umową ogłoszoną pierwotnie 2 marca 2020 roku, Air Liquide zamknął obecnie sprzedaż swojej spółki zależnej CRYOPDP francuskiej firmie Hivest Capital Partners.

Decyzja ta ilustruje strategię Air Liquide polegającą na regularnym przeglądzie portfela aktywów w celu skoncentrowania się na kluczowych biznesach i regionach geograficznych, aby zmaksymalizować wyniki.