Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Zaawansowana instalacja do nawęglania próżniowego i hartowania gazowego

Zaawansowana instalacja do nawęglania próżniowego i hartowania gazowego

Urządzenie aplikacyjne dla obróbki cieplnej

Air Liquide oferuje Państwu specjalnie zaprojektowane instalacje doprowadzające gaz do niskociśnieniowych procesów nawęglania i hartowania gazowego.

Nawęglanie niskociśnieniowe jest procesem obróbki cieplnej w próżni, który zwiększa twardość części dzięki dyfuzji węgla. W większości przypadków czynnikiem nawęglającym jest acetylen. Instalacja doprowadzająca acetylen wtryskuje środek nawęglający do pieca. Wyposażona w czujniki ciśnienia i automatyczne przełączanie, maksymalizuje dopływ gazu przy zachowaniu wymaganych parametrów bezpieczeństwa. Może być stosowana również w procesie nawęglania azotowego.

Hartowanie gazowe jest często łączone z niskociśnieniowym nawęglaniem, bezpiecznym, czystym i powtarzalnym procesem, który zapewnia wysoki stopień chłodzenia w zależności od warunków zasilania gazem. W procesie hartowania gazowego instalacja doprowadzająca azot jest przystosowana do pracy pod wysokim ciśnieniem, w oparciu o Państwa potrzeby. W zależności od instalacji hartowniczej może być również dostarczany hel w celu zwiększenia wydajności.

Zaawansowana instalacja do nawęglania próżniowego i hartowania gazowego