Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Znakomite wyniki Grupy za 2020 rok świadczące o sile jej modelu biznesowego

covid
  • Znaczący wkład w walkę z covid-19
  • Odporność sprzedaży, znaczna poprawa marży i wzrost zysku netto
  • Dobra pozycja dla przyszłego wzrostu
Kluczowe dane (w mln euro) 2020  2020/2019 
dane
opublikowane
2020/2019
 
w warunkach
porównywalnych
(a)
Przychody Grupy 
   w tym przychody sektora Gazy i Usługi
20 485
19 656
-6,5%
-6,6%
-1,3%
-1,2%
Zysk operacyjny (OIR)
Marża operacyjna Grupy
   z wyłączeniem wpływu zmian cen energii
Marża operacyjna sektora Gazy i Usługi
   z wyłączeniem wpływu zmian cen energii
3 790
18,5%

20,4%
 
-0,1%
+120 p.b.
+80 p.b.
+130 p.b.
+90 p.b.
+3,6% 
Zysk netto (udział Grupy)
Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (udział Grupy) (b)
Zysk netto na akcję (w euro)
2 435
2 341
5,16
+8,6%
+1,5%
+8,5%
 
Proponowana dywidenda za rok 2020 (w euro)  2,75 +1,9%  
Cash flow z działalności operacyjnej
przed zmianą zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
4 932 +1.5%  
Zadłużenie netto (w mld euro) 10,6     
Zwrot z zaangażowanego kapitału po opodatkowaniu 9,0% +60 p.b.  
Zwrot z zaangażowanego kapitału - ROCE (c) 8,6%    


(a) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz wpływu znaczących zmian, patrz uzgodnienia w załączniku. (b) Z wyłączeniem wyjątkowych i znaczących, które nie mają wpływu na zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku. (c) W oparciu o zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku.

Aby przeczytać pełną notatkę prasową (w języku angielskim), proszę pobrać dokument.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z panem Benoît Potier, Prezesem i Dyrektorem Generalnym Air Liquide, po ogłoszeniu wyników rocznych Grupy za rok 2020.