Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

USA: Air Liquide przejmuje zakład uszlachetniania gazu wysypiskowego

Grupa Air Liquide przejęła w USA zakład przerobu biogazu - firmę Live Oak, LLC, spółkę zależną Jacoby Energy Development, Inc., zlokalizowaną w Georecover w stanie Georgia. Firma ta odzyskuje i uszlachetnia gaz wysypiskowy do gazu ziemnego, zwanego czasem biometanem.

Umowa sprzedaży obejmowała zakład uszlachetniania gazu wysypiskowego w Conley w stanie Georgia, w pobliżu Atlanty. Zakład ten, wykorzystujący opatentowaną technologię membranową Air Liquide - MEDAL, przetwarza gaz wysypiskowy z sąsiedniego wysypiska Live Oak, wytwarzając do 1500 MWh energii z odnawialnego gazu ziemnego, dostarczanego rurociągiem. Gaz ten może być wykorzystywany jako surowiec do odnawialnych źródeł wodoru, sprężonego lub skroplonego odnawialnego gazu ziemnego lub do wytwarzania energii odnawialnej.

Przejęcie to obrazuje strategię Grupy Air Liquide doprowadzenia zrównoważonej, czystej energii do klientów na całym świecie.