Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Rozwój produkcji wodoru we Francji

Coraz ostrzejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska w Europie i w USA wymuszają produkcję czystych paliw o bardzo niskiej zawartości siarki. Odsiarczanie paliw wymaga zastosowania dużej ilości wodoru. W 2004 roku, sprzedaż wodoru w Air Liquide wyniosła około 4 miliardy m3 i prawie 500 milionów Euro. Większość produkowanego wodoru znajduje zastosowanie w odsiarczaniu węglowodorów w rafineriach. Szacowana sprzedaż wodoru w Grupie w 2008 roku wyniesie prawie 1 miliard Euro.

Opierając się na tym założeniu, Air Liquide ogłasza podpisanie kontraktu długoterminowego na dostawy około 20 000 m3/h wodoru do zlokalizowanej na południu Francji rafinerii Lavera, należącej do firmy Innovene. Spółka Innovene została założona w 2005 roku, kiedy BP ogłosiło powstanie osobnej firmy do produkcji olefin i ich pochodnych. Innovene znajduje się obecnie wśród pięciu największych niezależnych zakładów petrochemicznych na świecie. Sprzedaż Innovene wyniosła w 2004 roku 17,9 miliona dolarów.

Aby sprostać tym wymaganiom, Air Liquide zaprojektuje i wybuduje nową jednostkę do produkcji wodoru w obrębie platformy Lavera. Ta najnowszej generacji jednostka, która zostanie oddana pod koniec 2006 roku, będzie także dostarczać wodór 40. kilometrowym rurociągiem do strefy przemysłowej  “Berre L’Etang”. Koszt tego projektu wyniesie około 40 milionów Euro.
Air Liquide jest głównym dostawcą gazów technicznych i usług do Innovene w Lavera oraz do wielu innych zakładów w Europie i Ameryce Północnej.

Według François Darchis, Członka Rady Wykonawczej Air Liquide: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru przez Innovene Air Liquide jako dostawcy wodoru do zakładu Lavera. W tej strefie przemysłowej, tak jak w wielu strefach przemysłowych na świecie, Air Liquide inwestuje mając na celu wsparcie swoich klientów w zakresie produkcji czystych paliw. Mając swój wkład w ochronę środowiska, wypełniamy założenia zrównoważonego rozwoju, który stanowi centrum strategii Grupy.”