Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wzbogacanie szklarni w CO2

Rozwiązanie Air Liquide w zakresie wzbogacania atmosfery w CO2 (dwutlenek węgla) przyczynia się do wzrostu produktywności i skrócenia czasu hodowli owoców, warzyw, roślin i kwiatów uprawianych w szklarniach. Nasz know how umożliwia osiągnięcie idealnego poziomu dwutlenku węgla w hodowli roślin kwitnących, szybsze dojrzewanie zbiorów i większe korzyści finansowe.
Nasi specjaliści ściśle współpracują z klientami z branży owocowej, warzywnej i kwiatowej w celu oceny i opracowania indywidualnych rozwiązań dla upraw szklarniowych.

Marki

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki