Przejdź do treści
Przemysł chemiczny
Wybierz dziedzinę:

Chłodzenie

Air Liquide wykorzystuje ciekły azot do kontroli temperatury reaktorów chemicznych.

Gazy

Azot

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki