Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Planck i Herschel: zgłębienie przeszłości aż do Wielkiego Wybuchu

Air Liquide dostarczyła systemy chłodzenia w bardzo niskich temperaturach dla misji satelitarnych Planck i Herschel, wystrzelonych 14 maja 2009 roku.

W ramach obu programów realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), zadaniem misji Herschel i Planck będzie lepsze poznanie powstania i rozwoju Wszechświata, od Wielkiego Wybuchu do dnia dzisiejszego, głównie poprzez badanie najstarszego promieniowania emitowanego przez Wszechświat.

Planck i Herschel posiadają takie samo oprzyrządowanie niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów badawczych: schładzanie do ekstremalnie niskich temperatur.

Do badania mikrofalowego promieniowania tła, Planck będzie mierzył mikroskopijne (rzędu kilku części na milion stopnia) zmiany temperatury w zakresie wartości zbliżonych 2,725 K. Aby tego dokonać, instrumenty pomiarowe muszą mieć temperaturę zbliżoną do obserwowanej. Kluczowym dla misji Herschel jest zredukowanie emisji termicznej detektorów aby nie zakłócać obserwacji.

Aby sprostać takim technologicznym wyzwaniom, Air Liquide stworzyła innowacyjne technologie kriogeniczne przeznaczone do stosowania na pokładzie tych satelitów, niezbędne do przeprowadzenia badań.

Od wielu lat Grupa Air Liquide, poprzez swój Dział Zaawansowanych Technologii, specjalizuje się w kriogenicznych systemach chłodzących wykorzystujących ciekły lub nadciekły hel. Systemy te są stosowane w wielu europejskich programach kosmicznych i naukowych.

Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia technologicznego, Grupa aktywnie przyczynia się do otwierania nowych rynków takich jak nadprzewodnictwo stosowane do przesyłu energii, synteza jądrowa oraz wodór jako nośnik czystej energii.