Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Ochrona środowiska
Wybierz dziedzinę:

Tlen do usuwania żelaza i manganu

Zastosowanie czystego tlenu zmniejsza powstawanie pęcherzyków w porównaniu ze sprężonym powietrzem, spadek ciśnienia jest mniejszy (zwykle 0,45 bar w porównaniu z 0,6 bar), co powoduje mniejsze zużycie energii do pompowania wody ze studni do systemu wody pitnej.

Marka

Nexelia™ dla uzdatniania wody podziemnej

Urządzenia

BICONE

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki