Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Napoje
Wybierz dziedzinę:

Podwyższanie ciśnienia w opakowaniach

Podwyższanie ciśnienia w pojemnikach i puszkach zawierających napoje niegazowane polega na zwiększaniu sztywności opakowania poprzez wtrysk kropli ciekłego azotu w górną przestrzeń przed jego zamknięciem. Po zamknięciu azot odparowuje, podwyższa wewnętrzne ciśnienie poduszki gazowej i w ten sposób zapewnia odpowiednią sztywność opakowania.

Marki

ALIGAL™
Nexelia™ dla zapobiegania utlenianiu

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki