Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Find us in your geography.

Przedstawiciele handlowi w podziale na województwa

Województwo dolnośląskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Anna Wołoszka, tel.: 608 218 245, <br>e-mail: anna.woloszka@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Bartłomiej Dyluś. tel.: 795 332 113, <br>e-mail: bartlomiej.dylus@airliquide.com / </br>Dawid Majka, tel.: 608 219 475, <br>e-mail: dawid.majka@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Joanna Wielgosz, tel.: 668 489 315, <br>e-mail: joanna.wielgosz@airliquide.com</br>

Województwo kujawsko-pomorskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Przemysław Soja, tel.: 605 870 023, <br>e-mail: przemyslaw.soja@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Mateusz Lubomski, tel.: 602 502 431, <br>e-mail: mateusz.lubomski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Michał Baranowski, tel. 795 353 079, <br>e-mail: michal.baranowski@airliquide.com</br>

Województwo lubelskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Daniel Kopyciński, tel.: 795 324 812, <br>e-mail: daniel.kopycinski@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br>Krzysztof Wyszyński, tel.: 692 070 935, <br>e-mail: krzysztof.wyszynski@airliquide.com@airliquide.com / </br>Jacek Perkowski, tel.: 605 870 034, <br>e-mail: jacek.perkowski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Karol Sadura, tel.: 882 073 223, <br>e-mail: karol.sadura@airliquide.com</br>

Województwo lubuskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Piotr Jędrzejczak, tel: 883 380 541, <br>e-mail: piotr.jedrzejczak@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br>Justyna Gołasa, tel.: 728 984 649, <br>e-mail: justyna.golasa@airliquide.com / </br>Marta Gierszak, tel.: 883 384 016, <br>e-mail: marta.gierszak@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Joanna Wielgosz, tel.: 668 489 315, <br>e-mail: joanna.wielgosz@airliquide.com</br>

Województwo łódzkie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Maciej Stopa, tel.: 795 332 105, <br>e-mail: maciej.stopa@airliquide.com / </br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Jakub Wysmułek, tel.: 784 445 920, <br>e-mail: jakub.wysmulek@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Karol Sadura, tel.: 882 073 223, <br>e-mail: karol.sadura@airliquide.com</br>

Województwo małopolskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Piotr Stręk, tel.: 660 169 282, <br>e-mail: piotr.strek@airliquide.com / </br>Marek Tomczyk, tel.: 602 579 484, <br>e-mail: marek.tomczyk@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Ryszard Dębicki, tel.: 608 080 063, <br>e-mail: ryszard.debicki@airliquide.com / </br>Łukasz Kowalski, tel.: 882 076 505, <br>e-mail: lukasz.kowalski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Rafał Romanowski, tel.: 795 423 194, <br>e-mail: rafal.romanowski@airliquide.com</br>

Województwo mazowieckie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Maciej Stopa, tel.: 795 332 105, <br>e-mail: maciej.stopa@airliquide.com / Daniel Kopyciński, tel.: 795 324 812, <br>e-mail: daniel.kopycinski@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Konrad Serwach, tel.: 795 326 019, <br>e-mail: <br>konrad.serwach@airliquide.com / </br>Krzysztof Wyszyński, tel.: 692 070 935, <br>e-mail: krzysztof.wyszynski@airliquide.com@airliquide.com / </br>Jacek Perkowski, tel.: 605 870 034, <br>e-mail: jacek.perkowski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Karol Sadura, tel.: 882 073 223, <br>e-mail: karol.sadura@airliquide.com</br>

Województwo opolskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Anna Wołoszka, tel.: 608 218 245, <br>e-mail: anna.woloszka@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Bartłomiej Dyluś. tel.: 795 332 113, <br>e-mail: bartlomiej.dylus@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Joanna Wielgosz, tel.: 668 489 315, <br>e-mail: joanna.wielgosz@airliquide.com</br>

Województwo podkarpackie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Piotr Stręk, tel.: 660 169 282, <br>e-mail: piotr.strek@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Dariusz Mendoń, tel.: 604 804 438, <br>e-mail: dariusz.mendon@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Rafał Romanowski, tel.: 795 423 194, <br>e-mail: rafal.romanowski@airliquide.com</br>

Województwo podlaskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Maciej Stopa, tel.: 795 332 105, <br>e-mail: maciej.stopa@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Jacek Perkowski, tel.: 605 870 034, <br>e-mail: jacek.perkowski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Karol Sadura, tel.: 882 073 223, <br>e-mail: karol.sadura@airliquide.com</br>

Województwo pomorskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Mariusz Małecki, tel.: 608 619 565, <br>e-mail: mariusz.malecki@airliquide.com / <br>Mateusz Lubomski, tel.: 602 502 431, <br>e-mail: mateusz.lubomski@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Wojciech Wach, tel.: 605 870 024, <br>e-mail: wojciech.wach@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Michał Baranowski, tel. 795 353 079, <br>e-mail: michal.baranowski@airliquide.com</br>

Województwo śląskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Marek Tomczyk, tel.: 602 579 484, <br>e-mail: marek.tomczyk@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Marek Tomczyk, tel.: 602 579 484, <br>e-mail: marek.tomczyk@airliquide.com / </br>Krystian Baniak, tel.: 882 073 221, <br>e-mail: krystian.baniak@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Rafał Romanowski, tel.: 795 423 194, <br>e-mail: rafal.romanowski@airliquide.com</br>

Województwo świętokrzyskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Piotr Stręk, tel.: 660 169 282, <br>e-mail: piotr.strek@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Dariusz Mendoń, tel.: 604 804 438, <br>e-mail: dariusz.mendon@airliquide.com / </br>Łukasz Kowalski, tel.: 882 076 505, <br>e-mail: lukasz.kowalski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Rafał Romanowski, tel.: 795 423 194, <br>e-mail: rafal.romanowski@airliquide.com</br>

Województwo warmińsko-mazurskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Przemysław Soja, tel.: 605 870 023, <br>e-mail: przemyslaw.soja@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Olga Usiądek, tel.: 664 980 530, <br>e-mail: olga.usiadek@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Michał Baranowski, tel. 795 353 079, <br>e-mail: michal.baranowski@airliquide.com</br>

Województwo wielkopolskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Piotr Jędrzejczak, tel: 883 380 541, <br>e-mail: piotr.jedrzejczak@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Marta Gierszak, tel.: 883 384 016, <br>e-mail: marta.gierszak@airliquide.com / </br>Justyna Gołasa, tel.: 728 984 649, <br>e-mail: justyna.golasa@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Joanna Wielgosz, tel.: 668 489 315, <br>e-mail: joanna.wielgosz@airliquide.com</br>

Województwo zachodniopomorskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Mariusz Małecki, tel.: 608 619 565, <br>e-mail: mariusz.malecki@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Justyna Bartha, tel.: 664 917 046, <br>e-mail: justyna.bartha@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Michał Baranowski, tel. 795 353 079, <br>e-mail: michal.baranowski@airliquide.com</br>