Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Find us in your geography.

Przedstawiciele handlowi w podziale na województwa

Województwo dolnośląskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Anna Wołoszka, tel.: 608 218 245, <br>e-mail: anna.woloszka@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Dawid Majka. tel.: 608 219 475, <br>e-mail: dawid.majka@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Adrian Marzec, tel.: 883 380 541, <br>e-mail: adrian.marzec@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Joanna Wielgosz, tel.: 668 489 315, <br>e-mail: joanna.wielgosz@airliquide.com</br>

Województwo kujawsko-pomorskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br>Eliza Lenkiewicz, tel.: 606 148 511, <br>e-mail: eliza.lenkiewicz@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Zbigniew Należyty, tel.: 602 502 431, <br>e-mail: zbigniew.nalezyty@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Michał Woźnica, tel. 539 945 120, <br>e-mail: michal.woznica@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Michał Baranowski, tel. 795 353 079, <br>e-mail: michal.baranowski@airliquide.com</br>

Województwo lubelskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Maciej Stopa, tel.: 795 332 105, <br>e-mail: maciej.stopa@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br>Dariusz Mendoń, tel.: 604 804 438, <br>e-mail: dariusz.mendon@airliquide.com </br><strong><br>Gazy spożywcze/ Food gases</strong></br> Daniel Kopyciński, tel.: 795 324 812, <br>e-mail: daniel.kopycinski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Paweł Berdyczko, tel.: 660 722 514, <br>e-mail: pawel.berdyczko@airliquide.com</br>

Województwo lubuskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Justyna Gołasa, tel.: 728 984 649, <br>e-mail: justyna.golasa@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br>Przemysław Sobczak, tel.: 664 917 046, <br>e-mail: przemyslaw.sobczak@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Adrian Marzec, tel.: 883 380 541, <br>e-mail: adrian.marzec@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Joanna Wielgosz, tel.: 668 489 315, <br>e-mail: joanna.wielgosz@airliquide.com</br>

Województwo łódzkie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Szymon Młynarczyk, tel.: 784 447 068, <br>e-mail: szymon.mlynarczyk@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Łukasz Andrzejczak, tel.: 883 306 521, <br>e-mail: lukasz.andrzejczak@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Jakub Wysmułek, tel.: 784 445 920, <br>e-mail: jakub.wysmulek@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Paweł Berdyczko, tel.: 660 722 514, <br>e-mail: pawel.berdyczko@airliquide.com</br>

Województwo małopolskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Marek Tomczyk, tel.: 602 579 484, <br>e-mail: marek.tomczyk@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Ryszard Dębicki, tel.: 608 080 063, <br>e-mail: ryszard.debicki@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Agnieszka Kulińska-Wereda, tel.: 883 306 522, <br>e-mail: agnieszka.kulinska-wereda@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Rafał Romanowski, tel.: 795 423 194, <br>e-mail: rafal.romanowski@airliquide.com</br>

Województwo mazowieckie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Maciej Stopa, tel.: 795 332 105, <br>e-mail: maciej.stopa@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Krzysztof Wyszyński, tel.: 692 070 935, <br>e-mail: krzysztof.wyszynski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Daniel Kopyciński, tel.: 795 324 812, <br>e-mail: daniel.kopycinski@airliquide.com / </br>Konrad Serwach, tel.: 795 326 019, <br>e-mail: <br>konrad.serwach@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Paweł Berdyczko, tel.: 660 722 514, <br>e-mail: pawel.berdyczko@airliquide.com</br>

Województwo opolskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Anna Wołoszka, tel.: 608 218 245, <br>e-mail: anna.woloszka@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Anna Glińska. tel.: 795 329 739, <br>e-mail: anna.glinska@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Jakub Wysmułek, tel. 784 445 920, <br>e-mail: jakub.wysmulek@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Joanna Wielgosz, tel.: 668 489 315, <br>e-mail: joanna.wielgosz@airliquide.com</br>

Województwo podkarpackie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Marek Tomczyk, tel.: 602 579 484, <br>e-mail: marek.tomczyk@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Dariusz Mendoń, tel.: 604 804 438, <br>e-mail: dariusz.mendon@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Agnieszka Kulińska-Wereda, tel.: 883 306 522, <br>e-mail: agnieszka.kulinska-wereda@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Rafał Romanowski, tel.: 795 423 194, <br>e-mail: rafal.romanowski@airliquide.com</br>

Województwo podlaskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Maciej Stopa, tel.: 795 332 105, <br>e-mail: maciej.stopa@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Jacek Perkowski, tel.: 605 870 034, <br>e-mail: jacek.perkowski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Konrad Serwach, tel.: 795 326 019, <br>e-mail: <br>konrad.serwach@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br>Paweł Berdyczko, tel.: 660 722 514, <br>e-mail: pawel.berdyczko@airliquide.com</br>

Województwo pomorskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Eliza Lenkiewicz, tel.: 606 148 511, <br>e-mail: eliza.lenkiewicz@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Wojciech Wach, tel.: 605 870 024, <br>e-mail: wojciech.wach@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Michał Woźnica, tel. 539 945 120, <br>e-mail: michal.woznica@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Michał Baranowski, tel. 795 353 079, <br>e-mail: michal.baranowski@airliquide.com</br>

Województwo śląskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Marek Tomczyk, tel.: 602 579 484, <br>e-mail: marek.tomczyk@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Krystian Baniak, tel.: 882 073 221, <br>e-mail: krystian.baniak@airliquide.com / Anna Glińska. tel.: 795 329 739, <br>e-mail: anna.glinska@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Agnieszka Kulińska-Wereda, tel.: 883 306 522, <br>e-mail: agnieszka.kulinska-wereda@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Rafał Romanowski, tel.: 795 423 194, <br>e-mail: rafal.romanowski@airliquide.com</br>

Województwo świętokrzyskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Szymon Młynarczyk, tel.: 784 447 068, <br>e-mail: szymon.mlynarczyk@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Łukasz Kowalski, tel.: 882 076 505, <br>e-mail: lukasz.kowalski@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Jakub Wysmułek, tel. 784 445 920, <br>e-mail: jakub.wysmulek@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Rafał Romanowski, tel.: 795 423 194, <br>e-mail: rafal.romanowski@airliquide.com</br>

Województwo warmińsko-mazurskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Eliza Lenkiewicz, tel.: 606 148 511, <br>e-mail: eliza.lenkiewicz@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Olga Usiądek, tel.: 664 980 530, <br>e-mail: olga.usiadek@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Michał Woźnica, tel. 539 945 120, <br>e-mail: michal.woznica@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Michał Baranowski, tel. 795 353 079, <br>e-mail: michal.baranowski@airliquide.com</br>

Województwo wielkopolskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Justyna Gołasa, tel.: 728 984 649, <br>e-mail: justyna.golasa@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Marta Gierszak, tel.: 883 384 016, <br>e-mail: marta.gierszak@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Adrian Marzec, tel.: 883 380 541, <br>e-mail: adrian.marzec@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Joanna Wielgosz, tel.: 668 489 315, <br>e-mail: joanna.wielgosz@airliquide.com</br>

Województwo zachodniopomorskie

<strong><br>Gazy skroplone / Bulk gases</strong></br> Justyna Gołasa, tel.: 728 984 649, <br>e-mail: justyna.golasa@airliquide.com</br> <strong><br>Gazy sprężone / Compressed gases</strong></br> Przemysław Sobczak, tel.: 664 917 046, <br>e-mail: przemyslaw.sobczak@airliquide.com</br><strong><br>Gazy spożywcze / Food gases</strong></br> Adrian Marzec, tel.: 883 380 541, <br>e-mail: adrian.marzec@airliquide.com</br><strong><br>Gazy specjalne / Specialty gases</strong></br> Michał Baranowski, tel. 795 353 079, <br>e-mail: michal.baranowski@airliquide.com</br>