Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Kriogeniczny przenośnik ślimakowy, przenośnik ślimakowy

Kriogeniczny przenośnik ślimakowy

Do chłodzenia i zamrażania produktu podczas transportu

Przenośnik ślimakowy, wyprodukowany przez Dohmeyer, producenta sprzętu kriogenicznego, może łatwo chłodzić i mieszać składniki podczas transportu produktu.

Gdy produkt porusza się wewnątrz przenośnika ślimakowego, jest on delikatnie mieszany z płynem chłodzącym, rozpylanym wewnątrz przenośnika. Wstrzykiwanie ciekłego azotu (ALIGAL™ 1) lub ciekłego dwutlenku węgla (ALIGAL™ 2) do przenośnika ślimakowego zapewnia wydajne i jednorodne chłodzenie lub mrożenie.

Zasada przepływu bazuje na aktywnym parciu gazu od wlotu przenośnika ślimakowego w kierunku jego wylotu wraz z transportem produktu. Na wylocie przenośnika musi być podłączenie do układu wyciągowego, odprowadzającego opary gazu poza halę produkcyjną.

Przemieszczanie produktów spożywczych w ten sposób oszczędza czas, obniża koszty pracy, eliminuje kontakt z produktem i jest bardziej higieniczne niż konwencjonalne metody.

Kriogeniczne przenośniki ślimakowe mogą chłodzić lub zamrażać wiele różnych artykułów spożywczych, zazwyczaj w celu przygotowania tekstury i obniżenia temperatury produktów przed mieleniem (kawa, zioła, suszone owoce…). Przenośniki mogą być stosowane w systemach produkcji ciągłej i seryjnej.

Kriogeniczne przenośniki ślimakowe to urządzenia dostosowywane do potrzeb. Obudowa przenośnika może być otwierana w celu łatwego dostępu i czyszczenia ślimaka. Do obudowy można dodać specjalne łopatki, aby zapewnić homogeniczne mieszanie produktu.

Kriogeniczny przenośnik ślimakowy
Kriogeniczny przenośnik ślimakowy