Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Kolejne inwestycje Air Liquide w Polsce

Zapotrzebowanie na gazy techniczne i usługi z nimi związane będzie wzrastało wraz ze zwiększającą się wielkością produkcji, a jednocześnie będzie coraz większe zapotrzebowanie na nowe aplikacje. Można przyjąć, że sektor samochodowy i wytwórczy pozostaną główną siłą napędową tego wzrostu. Także takie materiało- i energochłonne branże, jak przemysł stalowy, chemiczny czy szklarski będą zwiększać swój potencjał przetwórczy i wydajność w oparciu o istniejące moce produkcyjne, co powinno sprzyjać nowym inwestycjom w dziedzinie produkcji gazów technicznych. Ponadto intensywniejsze będą działania w dziedzinie ochrony środowiska, takie jak oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody, równolegle z rozwojem technologii przetwórstwa żywności, zwiększonym zapotrzebowaniem na gazy obojętne do produkcji komponentów elektronicznych oraz na gazy specjalne wykorzystywane do zwiększonej kontroli emisji.

Aby zaspokoić zwiększające się potrzeby naszych klientów, wiosną 2007 Air Liquide uruchomił nową jednostkę skraplania, która potroiła naszą zdolność produkcyjną w Krakowie.

Inwestycja ta stanowi kontynuację długofalowej strategii rozwoju w Polsce.