Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Hutnictwo i obróbka metali
Wybierz dziedzinę:

Odgazowanie

Air Liquide dostarcza argon i azot do rafinacji ciekłego metalu jak np. w procesie odgazowania aluminium.

Marka

Nexelia™ dla ochrony powierzchni

Materiały informacyjne

Broszura
Karty charakterystyki