Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Grupa Air Liquide podpisała strategiczną umowę w zakresie badań i rozwoju z Uniwersytetem Shanghai Jiao Tong w Chinach

Grupa Air Liquide podpisała ostatnio strategiczną umowę z Uniwersytetem Shanghai Jiao Tong (SJTU), najwyżej notowaną uczelnią w Chinach. Celem porozumienia jest stworzenie partnerstwa w celu poprawy wydajności i jakości oraz zmniejszenia kosztów produkcji w produkcji układów półprzewodnikowych przy zastosowaniu gazów technicznych i związanych z nimi technologii.

Air Liquide będzie finansować 5-letnie programy badawcze w dziedzinie materiałoznawstwa, biologii i mikroelektroniki w SJTU. Umowa obejmuje „Stypendium Air Liquide" dla najlepszych studentów, którzy pracują przy tych programach. Ponadto Air Liquide i SJTU powoła komitet wykonawczy nadzorujący działanie programów i ułatwienie rozwoju tego strategicznego partnerstwa. Komisja ustala cele partnerstwa, dokonuje wyboru projektów i nadzoruje ich sprawną realizację.

Ta strategiczna umowa z Uniwersytetem Shanghai Jiao Tong obrazuje zaangażowanie Air Liquide w innowacje w Chinach. SJTU to słynny uniwersytet z długą historią oraz bogatą wiedzą i doświadczeniem w wielu dziedzinach nauk przyrodniczych i techniki inżynieryjnej. Air Liquide zamierza nawiązać długoterminową współpracę z SJTU by przyspieszyć postęp naukowy i technologiczny oraz rozszerzyć swoją obecność w zakresie badań i rozwoju w Chinach.