Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Fundacja Air Liquide prezentuje swoje najnowsze projekty

Od momentu powstania w 2008 roku, Fundacja Air Liquide wspiera programy badawcze, które koncentrują się na Środowisku oraz Zdrowiu/Oddychaniu, a także przyczynia się do rozwoju lokalnego poprzez wspieranie mikro-inicjatyw w krajach, w których Grupa jest obecna. Obecnie ponad 200 pracowników Grupy jest zaangażowanych w 194 projekty zlokalizowane w 42 krajach.

Od stycznia 2014 roku zostało zatwierdzonych 41 nowych projektów w 20 krajach. Wśród nich znajduje się sześć nowych naukowych projektów badawczych, wchodzących w zakres działań Fundacji w zakresie ochrony atmosfery ziemskiej oraz poprawy funkcjonowania układu oddechowego.

Przykładowo, Fundacja przedłużyła swoje wsparcie dla badacza Ghislain Bardout i jego drugiej wyprawy Under the Pole II na Grenlandię w wysokości 120 000 euro w ciągu dwóch lat. Celem wyprawy jest pomiar ilości dwutlenku węgla absorbowanego w głębinach oceanu i wpływ tego zjawiska na zmiany klimatu, a także badania nad fizjologią człowieka podczas nurkowania w bardzo zimnej i głębokiej wodzie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa nurków.

Fundacja podjęła również decyzję o wsparciu badań prowadzonych w szpitalu Robert Debré w Paryżu przez INSERM1 i Uniwersytet Paris Descartes nad rzadką chorobę genetyczną, znaną jako klątwa Ondyny. Ten zespół chorobowy charakteryzuje się upośledzoną kontrolą oddychania podczas snu, co w niektórych przypadkach prowadzi do całkowitego ustania oddychania. Celem projektu badawczego jest opracowanie terapii, która poprawi jakość życia pacjentów.

W ramach wspomagania lokalnego rozwoju, Fundacja zatwierdziła 35 mikro-inicjatyw w 20 krajach, w zakresie integracji osób niepełnosprawnych; rozwoju mikroprzedsiębiorczości; rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz dostępu do energii, opieki zdrowotnej, edukacji i szkoleń. Działania Fundacji wspiera obecnie ponad 200 pracowników Air Liquide, sponsorując te mikro-inicjatywy.

Grupa Air Liquide zrealizowała w okresie od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku kolejny projekt umożliwiający akcjonariuszom, którzy wybrali opcję elektronicznego zaproszenia na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2015 roku, wsparcie Fundacji i jej pracy poprzez przekazanie 1 euro Fundacji za każdą elektroniczną zgodę. 12 038 udziałowców, w tym wielu pracowników Grupy, wyraziło swoje wsparcie dla Fundacji, a zgromadzona kwota w wysokości 12 038 euro zostanie wykorzystana do wsparcia filantropijnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.

Realizowane projekty Fundacji Air Liquide obrazują zaangażowanie Grupy i jej długoterminowe działania odpowiedzialnej korporacji.

1 Francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych