Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Fundacja Air Liquide partnerem ekspedycji polarnej "Under the Pole II" w Grenlandii

Wysoka wrażliwość Arktyki na globalne ocieplenia sprawia, że jest to szczególnie interesujący obszar badań dla oceny wielu skutków tego zjawiska. W ramach swoich działań związanych z ochroną atmosfery i poprawy funkcji układu oddechowego, Fundacja Air Liquide wspiera ekspedycję polarną „Under the Pole II”, której celem jest zbadanie pełnego cyklu rocznego ekosystemu arktycznego, zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią lodu polarnego.

„Under the Pole” to seria ekspedycji polarnych prowadzonych przez młodego odkrywcę Ghislain’a Bardout, których celem jest poszerzenie wiedzy o środowisku Arktyki i Antarktyki. Fundacja Air Liquide była partnerem już pierwszej ekspedycji na Biegun Północny w 2010 roku. Druga ekspedycja opuściła port Concarneau we Francji w styczniu 2014 roku, udając się w 22-miesięczną podróż do Grenlandii. Codzienne nurkowania umożliwią przeprowadzenie programów naukowych oraz nagrywanie obrazów.

We współpracy z kilkoma europejskimi uniwersytetami i międzynarodowymi jednostkami badawczymi prowadzonych zostanie łącznie 12 programów badawczych. Fundacja Air Liquide wspiera dwa programy badawcze: jeden dotyczący badań środowiska, drugi koncentrujący się na badaniach układu oddechowego.

Program dotyczący badań środowiska koncentruje się na wzajemnym oddziaływaniu polarnej pokrywy lodowej, atmosfery i oceanu. Zadaniem ekspedycji będzie obliczenie ilości dwutlenku węgla absorbowanego w głębinach oceanu. W wyniku procesów chłodzenia i zamarzania w regionach polarnych powstaje zimna, słona woda, która (ze względu na większą gęstość) opada na dno, zabierając dwutlenek węgla oraz tlen w niej rozpuszczone w głąb oceanu. Dzięki pomiarom możemy ocenić wielkość tego zjawiska i jego wpływ na zmiany klimatyczne.

Program dotyczący badaniach układu oddechowego koncentruje się na fizjologii człowieka podczas nurkowania w bardzo zimnej i głębokiej wodzie. Gdy nurkowie będą przebywać 100 metrów pod powierzchnią wody, zostanie przeprowadzonych kilka różnych pomiarów fizjologicznych, mających na celu obserwację organizmu ludzkiego w ekstremalnych warunkach, a także poprawę bezpieczeństwa nurków.

Dzięki dotacji w wysokości 120 000 euro w ciągu dwóch lat, Fundacja Air Liquide pomoże sfinansować zakup sprzętu potrzebnego do tych dwóch programów badawczych. Dla potrzeb wyprawy Fundacja dostarcza również gazy do nurkowania i zestawy do terapii tlenowej.