Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Francja: wdrożenie projektu biopaliw 2 generacji

Z powodu niedostatku źródeł ropy naftowej, biopaliwa stanowią alternatywne rozwiązanie, szczególnie odkąd są stosowane jako komponent paliw kopalnych. Unia Europejska, zgodnie ze swoją strategią zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wymaga zwiększenia ilości ekologicznych źródeł energii do 10% w całości sprzedaży paliw do 2020 roku. W odróżnieniu od biopaliw 1 generacji, do produkcji biopaliw 2 generacji nie stosuje się jadalnych części roślin.

Francuska Komisja Energii Atomowej CEA wdraża obecnie pierwszą fazę projektu budowy pilotażowej jednostki przekształcenia biomasy, w której resztki rolnicze i leśne zostaną przekształcone w biopaliwa 2 generacji. Jednostka ta zlokalizowana będzie w Bure Saudron, 80 km od Nancy w północno-wschodniej Francji. Głównym wykonawcą robót jest Grupa CNIM (Constructions Industrielles de la Méditerranée). Air Liquide, jako partner tego projektu, dostarczy kluczowe technologie niezbędne do przetworzenia gazu syntezowego w biopaliwo.

Platforma Inżynieryjna Air Liquide (głównie poprzez swoją spółkę zależną Lurgi) jest odpowiedzialna za koordynację kilku procesów techniczno-inżynieryjnych, od zgazowywania do końcowego uszlachetniania biopaliw. Air Liquide dostarczy także tlen i wodór. Tlen jest składnikiem procesu zgazowywania, a wodór jest stosowany do zwiększenia ilości i jakości produkowanych paliw syntetycznych.

Ta jednostka pilotażowa, która łączy w jednej instalacji wszystkie elementy do produkcji biopaliw 2 generacji, będzie pierwszą tego typu jednostką we Francji.

François Darchis, Starszy Wiceprezes Grupy Air Liquide, odpowiedzialny za Badania i Rozwój, Zaawansowane Technologie oraz Inżynierię, stwierdził: “Jesteśmy zaszczyceni wyborem Air Liquide przez CEA i grupę CNIM jako dostawcy technologii to tego pilotażowego projektu we Francji, który stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju biopaliw. Projekt ten jest zgodny z naszą strategią zrównoważonego rozwoju. Energia i Ochrona Środowiska to dwa spośród kluczowych działań Grupy.”