Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Europa Wschodnia: przyspieszony wzrost wspierający rozwijające się rynki

Grupa Air Liquide w Centralnej i Środkowej Europie jest obecna w 9 krajach: Polska, Czechy, Węgry, Rosja, Ukraina, Rumunia, Bułgaria oraz Serbia.

Europa Wschodnia jest szybko rozwijającym się regionem, charakteryzującym się dwucyfrowymi wskaźnikami wzrostu. Wiele rynków, takich jak metalurgia, przemysł samochodowy i stoczniowy, rozwija się szybko, co w następstwie wymaga zastosowania znaczących ilości gazów technicznych. Air Liquide umacnia swoją obecność w tym regionie, aby sprostać oczekiwaniom wielu międzynarodowych klientów oraz by dostarczać na te rynki innowacyjne rozwiązania w zakresie gazów technicznych.              

Na rynku metalurgicznym, Air Liquide podpisała właśnie na Węgrzech 15-letni kontrakt ze swoim klientem DAM, spółką ukraińskiej Grupy Donbass, jednego z największych producentów stali na świecie. Air Liquide zainstaluje i będzie obsługiwać jednostkę on-site dostarczającą tlen, która zostanie przekazana do eksploatacji w połowie 2008 roku w Miszkolcu, w północno-wschodnich Węgrzech. Grupa podpisała również w Bułgarii nowy, 15-letni kontrakt ze swoim klientem Cumerio, na dostawy tlenu do zakładu wytapiania miedzi zlokalizowanego w Pirdop, 80 km na wschód od Sofii. Air Liquide obecnie posiada i obsługuje wszystkie istniejące na tym terenie jednostki rozdziału powietrza, o łącznej wydajności 800 ton tlenu na dobę, co stanowi jedną z największych instalacji w kraju.

Aby wesprzeć rynek samochodowy, Air Liquide Węgry uruchomiła ostatnio jednostkę on-site w Győr, która będzie dostarczać azot do DANA Hungary, spółki jednego z największych producentów części samochodowych na świecie. W tym samym sektorze, Grupa podpisała ostatnio w Polsce dwa nowe długoterminowe kontrakty z firmami Timken i Delhi na dostawy azotu z jednostek on-site. Timken, zlokalizowany w Sosnowcu, produkuje łożyska dla przemysłu samochodowego. Zakład Delphi w Ostrowie Wielkopolskim produkuje i składa różne części i komponenty samochodowe. Obydwie jednostki on-site zostaną oddane do eksploatacji w połowie 2008 roku.

Dla potrzeb przemysłu stoczniowego, Air Liquide uruchomiła w Rumunii nową jednostkę produkującą 1000 ton rocznie acetylenu, który dostarczany jest do Aker Yards w Braila, zgodnie z warunkami 10-letniego kontraktu. Aker Yards Braila jest jedną z największych stoczni w południowo-wschodniej Rumunii, zlokalizowaną w regionie Danube nad Morzem Czarnym. Jednostka ta zapewni dostawy także do Aker Yards Tulcea, znajdującej się również w Danube oraz dla innych klientów w tym regionie.

Wartość inwestycji w tym regionie na ww. rynkach wyniosła 70 milionów euro w 2007 roku.

Guy Salzgeber, Wiceprezes ds. Europejskiej Działalności Przemysłowej i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: “Aktywnie rozwijamy naszą działalność na rozwijających się rynkach Europy Wschodniej. Obecnie podpisane kontrakty ilustrują strategię wzrostu Grupy w tej części świata, szczególnie na rynkach produkcyjnych, takich jak metalurgia, przemysł samochodowy i stoczniowy. Wierząc w dalszy rozwój tych rynków w obszarze Europy Wschodniej, planujemy dalsze inwestycje w nadchodzących latach.”