Skip to main content

Pharmaceuticals and Biotechnology

Open

Quick Access

Consult our brochures

biologiczne oczyszczanie ścieków, tlen, zmniejszenie powstawania piany, usuwanie odorów, pobudzanie osadu czynnego

Biological Treatment

PDF - 2.51 MB

regulacja pH, regulacja pH ścieków, kontrola pH, kontrola pH ścieków, dwutlenek węgla, alternatywa dla kwasów mineralnych, dokładna regulacja pH ścieków

pH Control

PDF - 1.86 MB

trzeci stopień oczyszczania, ozon, usunięcie zanieczyszczeń trudno biodegradowalnych, usuwanie zanieczyszczeń trudno biodegradowalnych, usunięcie mikrozanieczyszczeń, usuwanie mikrozanieczyszczeń, detoksykacja ścieków, dezynfekcja ścieków, odbarwianie ści

Tertiary Treatment

PDF - 996.05 KB

uzdatnianie wody powierzchniowej, optymalizacja flokulacji, optymalizacja filtracji, usuwanie rozpuszczonych zanieczyszczeń, usuwanie smaku i zapachu, usuwanie materii organicznej, zabijanie mikroorganizmów w wodzie, ozonowanie wody

Water Purification

PDF - 282.51 KB

uzdatnianie wody podziemnej, usuwanie barwy wody, usunięcie barwy wody od żelaza, usuwanie koloru wody, usuwanie manganu, poprawa smaku wody, ograniczenie osadzania się kamienia, wyższy stopień czystości wody

Groundwater

PDF - 828.28 KB

remineralizacja, remineralizacja wody, dokładna kontrola pH, kontrola pH, stabilizacja twardości wody, lepsza jakość organoleptyczna wody, lepszy smak i zapach wody

Remineralization

PDF - 189.64 KB

woda technologiczna, woda chłodząca, uniknięcie korozji rur, wieże chłodnicze, obieg chłodniczy, uniknięcie osadzania się kamienia, usunięcie kamienia, usuwanie kamienia, regulacja pH, równowaga węglanowo-wapniowa, obieg chłodniczy

Cooling Water

PDF - 257.43 KB