Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne: gazy ciekłe, zbiorniki kriogeniczne, parownice, cysterny

Gazy ciekłe

Air Liquide oferuje Klientom nowoczesne i kompletne instalacje do bezpiecznego magazynowania gazów skroplonych.

Gazy techniczne - zbiorniki kriogeniczne i parownice
Zbiorniki i parownice

PDF - 376.43 KB

Air Liquide produkuje skroplone gazy (tlen, azot, argon) w swoich własnych jednostkach rozdziału powietrza, zlokalizowanych na południu Polski. Skroplone gazy gromadzone są w dużych zbiornikach magazynowych, skąd cysternami rozwożone są do Klientów. Przewożenie gazów w fazie ciekłej umożliwia transport, a potem magazynowanie większej ilości produktu, i tym samym obniża jego koszty.

Air Liquide oferuje nowoczesne instalacje umożliwiające magazynowanie gazów na miejscu w zakładzie Klienta. Typowa instalacja składa się ze zbiornika kriogenicznego oraz jednej lub kilku parownic atmosferycznych, a wszystkie urządzenia udostępniane są na zasadach najmu.

W zależności od zastosowania, zbiorniki dostarczane są w wersji średniociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 15 bar) lub w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 33 bar). Wielkości zbiorników i typy parownic dobierane są w zależności od zapotrzebowania Klienta.

Nasze instalacje magazynowania gazów ciekłych podlegają zatwierdzeniu przez Specjalistę ds. Bezpieczeństwa Air Liquide. Oznacza to, że proponowane rozwiązania techniczne są zgodne zarówno z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa Grupy Air Liquide oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.

Urządzenia dodatkowe

Oferta Air Liquide obejmuje także cztery urządzenia dodatkowe uzupełniające ofertę cieczową:

Usługi - oferta ekspertów

Air Liquide oferuje wiele zaawansowanych usług optymalizujących produkcję i zarządzanie kosztami dla Klientów z wielu branż. Nasze usługi pozwalają Klientom skoncentrować się na własnej działalności doskonaląc jednocześnie proces produkcyjny.

System MaxiFlo zalecany jest dla dużych przepływów przy ciągłym poborze gazu. Zawiera on zawiera dwa równoległe układy zgazowania, 2 nadmiarowe zawory bezpieczeństwa, 4 ręczne zawory odcinające. Opcjonalnie dostępny jest układ automatycznego przełączania parownic z 2 zaworami odcinającymi i sterowaniem pozwalającym na sekwencyjne przełączanie parownic. MaxiFlo zapewnia Klientom następujące korzyści:

  • urządzenia nie wymagają codziennej obsługi,
  • niezawodność pracy jaką zapewnia odpowiednie zwymiarowanie parownic,
  • przepływ nominalny przez 24h/dobę,
  • zarządzanie przepływem gazu w trudnych warunkach zimowych,
  • naprawę systemu lub jego modernizację (dla zwiększonego zużycia gazów) bez przerwy w dostawie gazu do zakładu,
  • dzięki temu, że nie tworzy się nadmierna warstwa lodu na urządzeniu, minimalizuje się ryzyko naprężeń mechanicznych i uszkodzeń zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pracowników.

Oferowany przez Air Liquide system OPTIMAL - zdalnej kontroli, sterowania i monitoringu instalacji - zapewnia maksymalną wydajność i niezawodność instalacji gazowych poprzez:

  • dostawy realizowane na podstawie danych pobieranych z urządzenia do ich teletransmisji,
  • ciągły monitoring krytycznych zmiennych procesu (pracy instalacji),
  • interwencje wyprzedzające Air Liquide (jeśli niezbędne),
  • spersonalizowany dostęp do informacji poprzez stronę internetową Air Liquide, takich jak: dowody dostaw, faktury, bieżący stan produktu w zbiorniku oraz jego ciśnienie.