Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Dalsze inwestycje w Rosji

Kontynuując swój rozwój w Rosji, Grupa Air Liquide wybuduje i będzie obsługiwać nową jednostkę rozdziału powietrza w Specjalnej Strefie Ekonomicznej “Alabuga”. Jednostka ta, o zdolności produkcyjnej 40 ton sprężonego tlenu dziennie, będzie dostarczać gazy rurociągami na potrzeby zakładu produkującego włókno szklane, należącego do nowego klienta Preiss-Daimler-Tatneft oraz cysternami około 200 ton ciekłego tlenu i ciekłego azotu dziennie do klientów w regionie.

Specjalna Strefa Ekonomiczna “Alabuga”, zlokalizowana 900 km na wschód od Moskwy w Republice Tatarstanu, została utworzona w 2005 roku w celu rozwoju gospodarski Republiki Tatarstanu oraz Federacji Rosyjskiej. W tej dynamicznej strefie, której zadaniem jest wspomaganie rozwoju większych projektów przemysłowych, zlokalizowanych jest już dziewięć firm, a w przyszłości planowanych jest ich 40.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi około 35 milionów euro i obejmuje urządzenia produkcyjne oraz łańcuch dostaw. Uruchomienie jednostki nastąpi w pierwszej połowie 2011 roku.

Guy Salzgeber, Wiceprezes ds. Europejskiej Działalności Przemysłowej i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: “Rynek rosyjski notuje tendencje wzrostowe, stąd Air Liquide planuje dalszy rozwój w tym kraju. W tym kontekście uważamy, że nasza inwestycja przyczyni się do zwiększenia dynamiki gospodarki w regionie. Projekt ten jest zgodny z długofalową wizją Grupy mającą na celu wzrost na rynkach wschodzących.”