Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Biopaliwa 2 generacji: kolejny etap rozwoju technologii

W związku z założonym celem redukcji gazów cieplarnianych, Unia Europejska wymaga zwiększenia ilości dodawanych biogennych paliw silnikowych do 5,75% do 2010 roku. Rząd Federalny w Niemczech ma zamiar zdecydowanie przekroczyć limity w zakresie paliw generowanych z odnawialnych źródeł do 2020 roku. Biopaliwa 2 generacji wniosą znaczący wkład w realizację tego celu.

W tym kontekście, Lurgi, spółka w 100% kontrolowana przez Grupę Air Liquide, wybuduje zakład produkujący biopaliwa 2 generacji w Forschungszentrum Karlsruhe w Niemczech, jako wspólny projekt z Karlsruhe Institute for Technology (KIT). Ten pilotażowy zakład stanowić będzie sprawdzenie technologii trzyetapowego procesu bioliq®. Pierwszy etap zakończył się sukcesem w 2007 roku, a obecnie rozpoczyna się drugi etap.

Podczas drugiego etapu bioliqSynCrude®, półprodukt powstały ze słomy w pierwszym etapie, jest przetwarzany na gaz syntezowy. Projekt opracowany przez Lurgi obejmuje inżynierię, budowę, dostawy, montaż oraz rozruch. Przekazanie generatora gazu do eksploatacji jest planowane na jesień 2011 roku. Jednostka ta, w znacznym stopniu jest finansowana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta w ramach programu na rzecz biologicznych zasobów odnawialnych.

François Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide, odpowiedzialny za Badania i Rozwój, Zaawansowane Technologie oraz Inżynierię, stwierdził: “Jesteśmy dumni, że opracowany przez Lurgi projekt bioliq® jest kontynuowany w Niemczech. W świecie, gdzie energia i ochrona środowiska są naszą troską codzienną, Air Liquide pragnie odgrywać aktywną rolę w tworzeniu alternatywnych źródeł energii. Energia i Ochrona Środowiska to dwa spośród kluczowych działań Grupy.”