Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide przyspiesza realizację flagowego projektu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na dużą skalę we Francji

wodór, energia wodorowa, ogniwa wodorowe, czysty transport, transport niskoemisyjny

Grupa Air Liquide zwiększyła do 100% swój całkowity udział w spółce H2V Normandia, w której wcześniej posiadała 40%. Celem tej spółki, przemianowanej na Air Liquide Normand'Hy, jest budowa dużego elektrolizera o mocy co najmniej 200 MW do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych we Francji. Ta strategiczna inwestycja będzie wspierać rozwój niskoemisyjnego ekosystemu wodorowego w normandzkim zagłębiu przemysłowym.

Zlokalizowany w strefie przemysłowej Port-Jérôme, projekt elektrolizera PEM (z użyciem membrany do wymiany protonów, Proton Exchange Membrane) na dużą skalę Air Liquide Normand'Hy będzie dostarczał wodór ze źródeł odnawialnych dla zastosowań przemysłowych i w transporcie ciężarowym. Projekt ten, którego uruchomienie planowane jest na 2025 rok, pozwoli na obniżenie emisji CO2 o ponad 250 000 ton rocznie.

Air Liquide podłączy elektrolizer do swojej sieci rurociągów wodorowych w Normandii, co przyczyni się do rozwoju pierwszej na świecie niskoemisyjnej sieci wodorowej. Projekt Air Liquide Normand'Hy jest podstawą ekosystemu dekarbonizacji, tworzonego przez Air Liquide wraz z innymi głównymi podmiotami przemysłowymi na osi doliny Sekwany w Normandii.

Właśnie zakończyło się publiczne zapytanie Air Liquide Normand'Hy o pozwolenie środowiskowe. Projekt został również zakwalifikowany do drugiej rundy konkursu Funduszu Innowacji 2020 w ramach systemu handlu emisjami Unii Europejskiej (EU ETS) i został wstępnie zgłoszony do UE przez władze francuskie w ramach konkursu IPCEI H2 (ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Important Project of Common European Interest). Środki finansowe pochodzące z europejskich, francuskich i regionalnych programów są kluczowe dla realizacji projektu.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący działalność Europe Industries, powiedział: "To przejęcie jest kluczowym etapem w produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na dużą skalę, który będzie dostarczany dla przemysłu i rynków mobilności. Air Liquide zamierza do 2030 roku zwiększyć swoją całkowitą zdolność elektrolizy do 3 GW. Korzystając z doświadczenia Grupy, projekt Air Liquide Normand'Hy będzie kluczowym elementem dekarbonizacji normandzkiego zagłębia przemysłowego, jednego z największych w Europie. Przyczyni się on do rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego, z wodorem jako jedną z fundamentalnych kwestii."