Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide przyspiesza realizację flagowego projektu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na dużą skalę we Francji

wodór, energia wodorowa, ogniwa paliwowe

Grupa Air Liquide zwiększyła do 100% swój całkowity udział w spółce H2V Normandia, w której wcześniej posiadała 40%. Celem tej spółki, przemianowanej na Air Liquide Normand'Hy, jest budowa dużego elektrolizera o mocy co najmniej 200 MW do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych we Francji. Ta strategiczna inwestycja będzie wspierać rozwój niskoemisyjnego ekosystemu wodorowego w normandzkim zagłębiu przemysłowym.

Zlokalizowany w strefie przemysłowej Port-Jérôme, projekt elektrolizera PEM (z użyciem membrany do wymiany protonów, Proton Exchange Membrane) na dużą skalę Air Liquide Normand'Hy będzie dostarczał wodór ze źródeł odnawialnych dla zastosowań przemysłowych i w transporcie ciężarowym. Projekt ten, którego uruchomienie planowane jest na 2025 rok, pozwoli na obniżenie emisji CO2 o ponad 250 000 ton rocznie.

Air Liquide podłączy elektrolizer do swojej sieci rurociągów wodorowych w Normandii, co przyczyni się do rozwoju pierwszej na świecie niskoemisyjnej sieci wodorowej. Projekt Air Liquide Normand'Hy jest podstawą ekosystemu dekarbonizacji, tworzonego przez Air Liquide wraz z innymi głównymi podmiotami przemysłowymi na osi doliny Sekwany w Normandii.

Właśnie zakończyło się publiczne zapytanie Air Liquide Normand'Hy o pozwolenie środowiskowe. Projekt został również zakwalifikowany do drugiej rundy konkursu Funduszu Innowacji 2020 w ramach systemu handlu emisjami Unii Europejskiej (EU ETS) i został wstępnie zgłoszony do UE przez władze francuskie w ramach konkursu IPCEI H2 (ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Important Project of Common European Interest). Środki finansowe pochodzące z europejskich, francuskich i regionalnych programów są kluczowe dla realizacji projektu.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący działalność Europe Industries, powiedział: "To przejęcie jest kluczowym etapem w produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na dużą skalę, który będzie dostarczany dla przemysłu i rynków mobilności. Air Liquide zamierza do 2030 roku zwiększyć swoją całkowitą zdolność elektrolizy do 3 GW. Korzystając z doświadczenia Grupy, projekt Air Liquide Normand'Hy będzie kluczowym elementem dekarbonizacji normandzkiego zagłębia przemysłowego, jednego z największych w Europie. Przyczyni się on do rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego, z wodorem jako jedną z fundamentalnych kwestii."