Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide podpisuje nową umowę na zakup energii ze źródeł odnawialnych w Belgii

energia odnawialna, energia wiatrowa, farma wiatrowa, turbina wiatrowa

Grupa Air Liquide podpisała długoterminową umowę na zakup energii (PPA, Power Purchase Agreement) z TotalEnergies (za pośrednictwem spółki zależnej Lampiris) w Belgii, o łącznej mocy 15 megawatów z morskich elektrowni wiatrowych. Po umowach PPA w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Holandii, jest to kolejny przykład potwierdzający zobowiązanie Air Liquide do odgrywania wiodącej roli w transformacji energetycznej i obniżenia emisji dwutlenku, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Dzięki tej 15-letniej długoterminowej umowie, obowiązującej od 1 czerwca, Air Liquide będzie zaopatrywać w energię odnawialną część ze swoich zakładów produkujących gazy techniczne i medyczne w Belgii. TotalEnergies będzie dostarczać energię odnawialną z morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej na belgijskim Morzu Północnym.

Energia elektryczna generowana przez wiatr pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 270 000 ton w okresie obowiązywania umowy, co odpowiada emisji związanej z energią elektryczną z około 14 000 belgijskich gospodarstw domowych. Umowa ta rozszerzy ofertę Air Liquide w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych po konkurencyjnych cenach i da klientom możliwość zwiększenia odnawialnej zawartości w ich produktach końcowych. 

Francois Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego nadzorujący działalność Europe Industries, powiedział: "Air Liquide, zgodnie ze swoimi ambitnymi celami zrównoważonego rozwoju, regularnie zwiększa udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym do zasilania swoich działań. Umożliwia nam to dekarbonizację działalności, a także dostarczanie naszym klientom rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji CO2. Dzięki tej nowej długoterminowej umowie Grupa aktywnie wspiera bezprecedensową transformację sektora energetycznego w Europie, rozwijając europejską gospodarkę niskoemisyjną."