Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide inauguruje otwarcie w Danii pilotażowego zakładu produkcji wodoru bez emisji dwutlenku węgla

Air Liquide inauguruje otwarcie pilotażowego zakładu produkcji wodoru bez emisji dwutlenku węgla HyBalance w Hobro w Danii, w obecności partnerów projektu. Zakład ten wykorzystuje technologię elektrolizy i pozwala zbilansować sieć energetyczną oraz magazynować nadwyżkę energii elektrycznej w postaci wodoru, wykorzystywaną dalej w przemyśle i transporcie. Projekt ten, zainicjowany w 2016 roku, jest prowadzony przez Air Liquide we współpracy z europejskim publiczno-prywatnym partnerstwem na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU) oraz przy wsparciu duńskiego programu EUDP.

W ramach tego projektu firma Air Liquide zaprojektowała, zbudowała i obsługuje zakład produkujący wodór metodą elektrolizy wody oraz napełnialnię dla klientów zaopatrywanych cysternami. Elektrolizer o mocy 1,2 MW umożliwia produkcję około 500 kg wodoru dziennie bez emisji CO2. Oprócz odbiorców przemysłowych, wytwarzany wodór jest wykorzystywany do zasilania sieci pięciu stacji tankowania wodoru, zbudowanych i obsługiwanych przez Copenhagen Hydrogen Network (CHN), spółkę zależną od Air Liquide w Danii.

Dania jest pionierem integracji energii odnawialnej w krajowym koszyku energetycznym, z 40% udziałem energii elektrycznej wytwarzanej z turbin wiatrowych. Aby zabezpieczyć przerwy w dostawach energii ze źródeł odnawialnych i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energii, wodór umożliwia magazynowanie nadwyżki energii elektrycznej.

François Darchis, Starszy Wiceprezes i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide sprawujący nadzór nad Innowacjami, stwierdził: "Energia wodorowa ma ogromny potencjał w procesie transformacji energii. Air Liquide z dumą bierze udział w projekcie HyBalance. Projekt ten obrazuje również zaangażowanie Grupy w rozwój rozwiązań technologicznych zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym."