Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Zrównoważony transport: Air Liquide ogłasza przejęcie FordonsGas w Szwecji

Air Liquide ogłasza przejęcie FordonsGas, firmy zajmującej się dystrybucją sprężonego biogazu (CBG) na szwedzkim rynku transportowym.

Założona w 1998 roku, firma FordonsGas posiada ponad 40 stacji CBG w Szwecji, co stanowi jedną z największych sieci dystrybucji tego alternatywnego paliwa w kraju. Firma zatrudnia obecnie 32 pracowników i generuje roczne dochody w wysokości około 20 milionów euro. Stacje paliw CBG, obsługiwane przez FordonsGas, pozwalają właścicielom i użytkownikom pojazdów na gaz ziemny (NGV), tj. taksówki, floty firmowe, autobusy i samochody osobowe - do nabycia paliwa, które jest bardziej przyjazne dla środowiska. Prawie 70% jest wytwarzane z odnawialnych źródeł energii.

Szwecja jest jednym z kluczowych rynków w Europie w rozwoju zrównoważonego transportu wykorzystującego biogaz. W 2009 roku rząd szwedzki przyjął politykę energetyczno-klimatyczną, mającą na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2020 roku i całkowite wyeliminowanie paliw kopalnych w sektorze transportu do 2030 roku. Obecnie na drogach w Szwecji znajduje się prawie 50 000 pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (NGV), co wspiera szybki rozwój sprężonego biogazu (CBG) jako paliwa.

Grupa Air Liquide dostarczyła technologie skraplania gazu do jednego z największych na świecie urządzeń do produkcji biogazu w Szwecji. Przejęcie to będzie zatem uzupełniać działania Grupy na rynku biogazu. Biogaz jest alternatywą dla paliw kopalnych, będący - podobnie jak wodór - odpowiedzią na wyzwania energetyczne i środowiskowe.

Francois Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: "To przejęcie stanowi ważny krok dla Air Liquide w sektorze zrównoważonego transportu. Pozwoli to Grupie być obecną w całym łańcuchu biogazowym, od produkcji biometanu z odpadów organicznych i odchodów zwierzęcych, poprzez oczyszczanie, skraplanie do jego dystrybucji. Dla Air Liquide będzie to również okazja by lepiej poznać nowe potrzeby zrównoważonego transportu, dziś wykorzystującego biogaz, a jutro energię wodorową."

Przejęcie firmy FordonsGas powinno zostać zakończone do końca tego roku.


Biogaz, paliwo w 100% z odnawialnych źródeł energii 
Biogaz, to paliwo ponownie wykorzystujące odpady organiczne i odchody zwierzęce, nie konkurujące z łańcuchem pokarmowym. Może być stosowany w postaci sprężonej (samochody osobowe, autobusy, itp.) lub w postaci skroplonej (dla ciężarówek do transportu dalekobieżnego). Biogaz jest produkowany przy zastosowaniu technologii oczyszczania i skraplania opracowanych przez Air Liquide dla wszystkich jego rodzajów (z odpadów organicznych i odchodów zwierzęcych, osadów ściekowych, itp.) i które pozwalają na podłączenie do sieci gazu ziemnego, produkcję paliwa dla pojazdów albo wytwarzanie odnawialnej energii wodorowej. W zakresie biogazu Air Liquide ma około trzydziestu klientów na świecie, stosujących w szczególności technologię separacji membranowej, opracowaną przez Medal, spółkę zależną Grupy Air Liquide.