Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dzięki zastosowaniu procesów spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen

Air Liquide bierze udział w wielu projektach badawczych w Europie i Ameryce Północnej, testujących zastosowanie tlenu (tzw. technologia „oxy-combustion”), aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla (CO2).

Niektóre z tych projektów rozwijają technologie wychwytywania CO2 z gazów spalinowych po procesie spalania.

Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen to obiecujące rozwiązanie zmniejszające intensywność emisji CO2 pochodzącej z tradycyjnych branż, takich jak: elektrownie opalane węglem, wielkie piece oraz cementownie. Zastosowanie tlenu (zamiast powietrza) podczas spalania węgla lub innych paliw, powoduje powstanie gazów spalinowych o zawartości skoncentrowanego CO2, który może być wychwytywany, składowany lub bezpośrednio wykorzystany (np. w metodach intensyfikacji wydobycia ropy). Air Liquide zapewnia tlen oraz ekspertów w zakresie spalania, a także oprzyrządowanie do bezpiecznego i wydajnego stosowania tlenu podczas badań.

W Europie, Air Liquide jest partnerem firmy Grupy TOTAL w projekcie Lacq w południowej Francji, którego celem jest zademonstrowanie wykonalności wychwytywania i składowania CO2 do zubożonych naturalnych złóż gazu. Projekt zakłada modernizację istniejącego 30 MW kotła tak, aby mógł zostać zastosowany do spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen. Air Liquide dostarczy Grupie TOTAL dla potrzeb tego projektu tlen (około 240 ton dziennie) z jednostki on-site oraz dodatkowo opatentowane palniki.

W Ameryce Północnej, Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. (B&W PGG) oraz Air Liquide z powodzeniem obsługują 30 MW jednostkę (rekordową do tej pory na świecie) pracującą w technologii spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen zlokalizowaną w Alliance w stanie Ohio. Po zakończeniu kolejnej fazy prób, w której zastosowane zostaną różne rodzaje węgla (podbitumiczny, lignit) oraz nowoczesne projekty urządzeń, Air Liquide i B&W PGG planują wprowadzenie technologii w większym zakładzie demonstracyjnym, gdzie ponad milion ton CO2 zostanie wychwycone w okresie jednego roku.

François Darchis, Pierwszy Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju oraz Członek Rady Wykonawczej Air Liquide: “Współpraca ta obrazuje nasze zaangażowanie we wdrożenie czystej energii w życie. W skali światowej, spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen staje się niezbędną technologią ograniczenia emisji CO2 pochodzącego ze spalania węgla i innych paliw. Air Liquide jest dumne biorąc udział w takich projektach i wnosząc swój wkład w ograniczenie emisji CO2 na świecie.”