Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Spawanie metodami MIG/MAG oraz TIG

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) jest technologią bardzo elastyczną i wykorzystywaną tam, gdzie niezbędne jest osiągniecie wysokiej wydajności i jakości. Proces ten jest stosowany przy spawaniu ręcznym i półautomatycznym lub w instalacjach zautomatyzowanych/zrobotyzowanych niskostopowych stali węglowych lub wysokostopowych stali nierdzewnych.
Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) jest wykorzystywane dla materiałów wrażliwych na utlenianie, takich jak aluminium lub stopy miedzi.
Metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (spawanie TIG) - powszechnie stosowana do spawania stali nierdzewnych, aluminium i stopów aluminium - umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiej jakości spoiny w szczególnie wymagających projektach, takich jak zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, pojemniki dla przemysłu spożywczego oraz w przemyśle lotniczym. Proces wykorzystuje łuk elektryczny jarzący się między spawanymi metalami oraz nietopliwą elektrodę wolframową, zamocowaną w uchwycie palnika.

Marki

Materiały informacyjne

Karty charakterystyki