Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki za rok 2007. Znaczne przyspieszenie. Umocnienie trendu wzrostowego.

Kluczowe dane

  • Wzrost wartości dochodów: 11,8 miliarda euro, wzrost o 7,8% w stosunku do roku poprzedniego
  • Zysk netto: wzrost o 12,1%
  • Dywidenda proponowana za rok 2007: 2,25 euro za akcję, wzrost o 12.5%

Najważniejsze osiągnięcia

  • Podwojenie nakładów inwestycyjnych: 2,7 miliarda euro
  • Umocnienie pozycji w Azji, szczególnie w Chinach
  • Osiągnięcie pozycji lidera w sektorze medycznym w Europie
  • Zwiększenie technologicznego portfolio Grupy poprzez zakup Lurgi

Skonsolidowana wartość przychodów za rok 2007 wyniosła 11 801 milionów euro, co stanowi wzrost o 7,8% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost był szczególnie widoczny w czwartym kwartale 2007 roku (wzrost o 15,4% w stosunku do roku 2006), co obrazuje kolejny rok przyspieszonego wzrostu.

Wzrost ten wynika z dużego zapotrzebowania na wodór, realizacji nowych projektów w przemyśle ciężkim w drugiej połowie roku, rekordowej sprzedaży w elektronice, stałego zwiększania sprzedaży gazów ciekłych do naszych klientów przemysłowych oraz długotrwałego rozwoju w medycynie.

W roku 2007, Grupa zrealizowała wszystkie swoje cele operacyjne i finansowe.

Program zwiększenia wydajności i produktywności OPAL, rozpoczęty w 2005 roku, został w 2007 roku zakończony sukcesem generując, zgodnie z założeniami, zyski w wysokości 400 milionów EUR. Marża na regularnym zysku operacyjnym dla gazów i usług zwiększyła się znacząco i wyniosła 18,1%.

Zysk netto Grupy wzrósł o 12,1% i wyniósł 1 123 milionów euro.

Cash flow wzrósł o 8,7%. Całkowite nakłady inwestycyjne podwoiły się w stosunku do roku 2006, osiągając wartość 2,7 miliarda euro, co stanowi bazę naszego wzrostu na nadchodzące lata.

Na tej podstawie, Rada Nadzorcza ustaliła bonus w wysokości jednej na dziesięć akcji, obowiązujący od 9 czerwca 2008 roku, pod warunkiem zatwierdzenia na najbliższym rocznym Walnym Zgromadzeniu Udziałowców. Rada Nadzorcza zaproponuje również Walnemu Zgromadzeniu Udziałowców wypłatę dywidendy w wysokości 2,25 euro za akcję, co stanowi wzrost o 12,5% w stosunku do 2006 roku. Dywidenda zostanie wypłacona 19 maja 2008 roku.

Komentując wyniki za rok 2007, Benoît Potier, Prezydent i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, stwierdził:

“Air Liquide osiągnęła wspaniale wyniki w roku 2007. Był to kolejny rok w rozwoju Grupy obrazujący jej zdolność do zwiększonego tempa wzrostu i osiągania dobrych wyników finansowych.
Rozwój ten opiera się na szerokiej obecności globalnej, szczególnie na rynkach wschodzących, na umacnianiu naszej pozycji na rozwijających się rynkach, takich jak wodór czy medycyna, a także na rozszerzaniu technologicznego portfolio na rynkach energii i ochrony środowiska, które wymagają zastosowania dużych ilości tlenu.
Mamy ambicję być uznanym jako lider w przemyśle. Wdrożony ostatnio przez nas projekt ALMA umożliwi nam przyspieszenie wzrostu i dalsze poprawę konkurencyjności w nadchodzących latach.
Kolejny rok rozpoczynamy mając dobre rozpoznanie większości naszych rynków, co daje nam wiarę, że posiadamy zdolności umożliwiające Air Liquide osiągnięcie dwucyfrowego zysku netto w 2008 roku.”