Przejdź do treści

Wynik za pierwszy kwartał 2018 roku: wzrost przychodów Grupy o 6% w porównywalnych warunkach. Wysoka dynamika we wszystkich obszarach.