Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki za III kwartał 2019 roku: dalszy wzrost sprzedaży (o 3,5% w kwartale); selektywne decyzje inwestycyjne w środowisku bogatym w możliwości