Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki Grupy za 2021 rok: doskonały rok według wszystkich kryteriów oceny wyników

Gazy techniczne
  • Silny wzrost rentowności pomimo rekordowej inflacji 
  • Realizacja celów w zakresie wzrostu, efektywności, cen i podpisywania umów
  • Kluczowe osiągnięcia w dziedzinie transformacji energetycznej  
  • Podpisanie aktywnych projektów i duży portfel zamówień
Kluczowe dane (w mln euro) 2021 2021/2020 
dane
opublikowane
 
2021/2020
w warunkach
porównywalnych 
(a)
Przychody Grupy 
   w tym przychody sektora Gazy i Usługi
23 335
22 267
+13,9%
+13,3%
+8,2%
+7,3%
Zysk operacyjny (OIR)
Marża operacyjna Grupy
   z wyłączeniem wpływu zmian cen energii (b)
Marża operacyjna sektora Gazy i Usługi
   z wyłączeniem wpływu zmian cen energii (b)
4 610
17,8%
 
19,6%
 
+9,8%
-70 p.b.
+70 p.b.
-80 p.b.
+80 p.b.
+12,7% 
Zysk netto (udział Grupy)
Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (udział Grupy) (c)
   z wyłączeniem wpływu zmian cen energii (b)
Zysk netto na akcję (w euro)
2 572
2 572
 
5,45
+5,6%
+9,9%
+13,3% 
+5,5%
 
Proponowana dywidenda za rok 2021 (w euro)  2,90 +5,5%  
Cash flow z działalności operacyjnej
przed zmianą zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
5 292 +7,3%  
Zadłużenie netto (w mld euro) 10,4    
Zwrot z zaangażowanego kapitału po opodatkowaniu 9,3% +30 p.b.  
Zwrot z zaangażowanego kapitału - ROCE (d) 9,3% +70 p.b.  


(a) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz wpływu znaczących zmian, patrz uzgodnienia w załączniku. (b) Patrz uzgodnienia w załączniku. (c) Z wyłączeniem wyjątkowych i znaczących, które nie mają wpływu na zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku. (d) W oparciu o zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku.
 
Aby przeczytać pełną notatkę prasową (w języku angielskim), proszę pobrać dokument.