Przejdź do treści

Wyniki za I kwartał 2020 roku: wzrost sprzedaży o 1% potwierdzający nasz solidny model biznesowy i mobilizację Grupy w odpowiedzi na pandemię Covid-19