Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki Grupy za rok 2008. Dynamika rozwoju w roku 2008. Dwucyfrowy wzrost zysku netto na jedną akcję: +10,3%.

Kluczowe dane za rok 2008:

  • Dochód w wysokości 13,1 mld euro, wzrost o 11,0%, zgodnie z publikacją
  • Zysk netto w wysokości 1 220 mln euro, wzrost o 10,8%, wg stałych kursów wymiany
  • Proponowana dywidenda na rok 2008 w wysokości 2,25 euro na akcję

Najważniejsze osiągnięcia w roku 2008:

  • Program strategiczny ALMA zgodny z celami dotyczącymi rozwoju oraz wydajności kosztowej i kapitałowej
  • Dalszy rozwój w zakresie wodoru, nowe kontrakty na tlen oraz istotne zwiększenie działalności w branży fotowoltaicznej
  • Postęp technologiczny w zakresie spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen, biopaliw oraz gazów medycznych
  • Uruchomienie 19 nowych jednostek produkcyjnych, wśród których ponad połowa znajduje się na rynkach rozwijających się (Bliski Wschód, Azja).

Wartość dochodów za rok 2008 wyniosła 13 103 milionów euro, co stanowi wzrost o 11,0%, a marża na regularnym zysku operacyjnym wyniosła 1 949 milionów euro, co stanowi wzrost o 8,6%.

Komentarz Pana Benoît Potier, Prezesa i Dyrektora Generalnego Grupy Air Liquide na temat wyników za rok 2008:

„Wyniki w roku 2008 potwierdzają dynamizm wzrostu Grupy jak również prężność jej działań w czwartym kwartale, kiedy to sprzedaż gazów i usług, wspierana wielkością produkcji i cenami, wzrosła o 7,9% w kategoriach porównawczych.
W wyniku tej strategii, Air Liquide uzyskała silną przewagę strukturalną, obejmującą różnorodne rynki, szeroki asortyment produktów i technologii stosowania oraz charakter jej kontraktów długoterminowych. W konsekwencji, 80% dzisiejszych dochodów Grupy pochodzi albo z długoterminowych rynków defensywnych albo z produktów, które z reguły nie podlegają działaniu czynników cyklicznych.
Ponadto, Air Liquide czerpie obecnie korzyści z pozycji niedawno zajętej w regionach wysokiego wzrostu, a także z rosnącej liczby uruchomień i rozruchów nowych jednostek produkcyjnych, które powinny przynieść dodatkowe dochody ze sprzedaży w wysokości 1 mld euro w okresie 2009-2010.
W roku 2009, naszymi priorytetami będzie zarządzanie gotówką, zwiększone wysiłki na rzecz ograniczania kosztów oraz większa selektywność w zakresie inwestycji. Priorytety w ramach programu firmowego ALMA zostały już odpowiednio ponownie zdefiniowane, zwłaszcza poprzez podniesienie naszego celu dotyczącego uzyskania oszczędności w wysokości ponad 250 mln euro w roku 2009. Umacniając tym swoje podstawowe zasady, Air Liquide ma na celu zabezpieczenie i finansowanie wzrostu swoich dochodów i zysku netto w roku 2009.
Grupa Air Liquide poczyniła zobowiązania inwestycyjne na sumę około 7 mld euro w ostatnich trzech latach, ustanawiając tym samym solidny fundament wzrostu na lata nadchodzące. Inwestycje te zostały skierowane przede wszystkim na rynki określane jako obiecujące i długoterminowe, co pomoże firmie Air Liquide, po złagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego, w osiągnięciu tempa wzrostu zgodnego z jej średniookresowymi celami.”