Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wsparcie Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

Tegoroczna uroczystość Dnia Strażaka stanowiła doskonałą okazję do podkreślenia roli, jaką pełni Straż Pożarna, czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolic. Doceniając zaangażowanie i trud w niesieniu pomocy społeczeństwu, Alkat Sp. z o.o., spółka należąca do Grupy Air Liquide, przekazała na ręce Tomasza Kościowa, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, dar w postaci dwóch zestawów odzieży gazoszczelnej.

Grupa Air Liquide jest światowym liderem w dziedzinie gazów dla przemysłu, ochrony zdrowia i środowiska, dla którego bezpieczeństwo jest kluczową wartością wpisaną w politykę firmy. Realizując podstawową działalność i inwestując w nowoczesne rozwiązania technologiczne, firma nieustannie dba o interesy pracowników, partnerów handlowych, a także instytucji podejmujących inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Rui Coelho, Prezes Alkat i Air Liquide Polska: ,,Przekazanie daru jest wyrazem odpowiedzialności za promowanie kultury bezpieczeństwa, które jest priorytetem firmy. Mamy nadzieję, że wsparcie, jakim po raz kolejny obdarzamy Straż Pożarną w Dąbrowie Górniczej, przyczyni się zarówno do poprawy komfortu i bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy, jak również wzrostu świadomości lokalnej społeczności w zakresie istniejących zagrożeń oraz podejmowania działań prewencyjnych.’’