Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wsparcie prac badawczych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych

Obecnie na zaburzenia neurologiczne i psychiczne (choroby Alzheimera i Parkinsona, paraplegia, udar mózgu, depresja, itp.) zapada w Europie 1 na 8 osób. Rozpoznanie to doprowadziło do powstania Brain and Spine Institute - ICM, międzynarodowego centrum badań znajdującego się w Paryżu w Szpitalu Pitié-Salpetriere. Jego misją jest poprawa diagnostyki, prewencja i znalezienie metody leczenia chorób mózgu i rdzenia kręgowego.

Fundacja Air Liquide podjęła decyzję o wsparciu na okres dwóch lat na kwotę 120 000 euro badań ICM w zakresie mechanizmów degeneracji neuronów w chorobie Parkinsona oraz rozwój diagnostyki i metod leczenia mających na celu spowolnienie postępu choroby i korygowanie objawów.

Wsparcie to będzie dedykowane zespołowi naukowców ICM pod kierunkiem dr Etienne Hirsch, neurobiologa i zastępcy dyrektora Centrum Badawczego ICM. Zespół ten bada dysfunkcje oddychania wewnątrzkomórkowego, procesu obserwowanego w chorobie Parkinsona i odpowiedzialnego za degeneracje charakterystyczne dla tej patologii. Projekt dotyczy roli żelaza w mitochondriach, uzyskującego energię w komórkach, jak również mechanizmu, za pomocą którego zmienia się oddychanie wewnątrzkomórkowe.

Finansowanie tych badań mieści się w ramach jednego z trzech obszarów działalności Fundacji Air Liquide: badania naukowe w zakresie poprawy funkcji układu oddechowego.