Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Woda technologiczna

woda technologiczna, woda chłodząca, uniknięcie korozji rur, wieże chłodnicze, obieg chłodniczy, uniknięcie osadzania się kamienia, usunięcie kamienia, usuwanie kamienia, regulacja pH, równowaga węglanowo-wapniowa, obieg chłodniczy

Informacja

PDF - 265.05 KB

Pobierz