Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Włochy: wodór dla czystych paliw

Wodór w większości stosowany jest do hydrokonwersji* i procesu odsiarczania paliw, aby wyprodukować benzynę o niskim poziomie zawartości siarki. Wodór dostarczany przez Air Liquide do rafinerii na całym świecie umożliwił im zredukowanie emisji tlenków siarki (SOx) o około 700 000 ton w 2006 roku, co jest ilością większą niż całość emitowanych SOx przez Francję w okresie 1 roku.

Grupa Air Liquide zaplanowała wybudowanie na świecie w okresie ostatnich sześciu lat 16 nowych dużych jednostek do produkcji wodoru. Ostatnio uruchomiono jednostkę w Priolo Gargallo we Włoszech, zlokalizowaną na terenie rafinerii Erg Med (Grupa ERG), o zdolności produkcyjnej wynoszącej 30,000 Nm3/h i która ma w przyszłości produkować ponad 220 milionów m3 czystego wodoru rocznie. Będzie ona dostarczać wodór przez kolejne 15 lat do dwóch rafinerii znajdujących się we włoskim okręgu petrochemicznym Augusta-Priolo: Erg Med oraz ExxonMobil (Esso Italiana). Wodór znajdzie zastosowanie w procesie hydrokonwersji mającym na celu obniżenie zawartości siarki w benzynie oraz paliwie diesel produkowanych przez te rafinerie. Wartość tej inwestycji Air Liquide wyniosła około 45 milionów euro.

Pierre Dufour, Wiceprezes Wykonawczy Air Liquide ds. linii handlowej użytkowników dużych ilości gazów, stwierdził: “Jesteśmy bardzo zadowolenie z realizacji tego projektu. Nasz wodór umożliwi zwiększenie wydajności procesów naszych klientów i funkcjonowanie zgodnie z wymogami środowiskowymi. Jest to wyraźny przykład wypełniania przez Air Liquide założeń zrównoważonego rozwoju.”

* Hydrokonwersja polega na przemianie długich i nienasyconych molekuł w molekuły krótkie i nasycone przy zastosowaniu wodoru. Takie molekuły są lepiej przystosowane do wykorzystania w benzynie i paliwie diesel.