Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wdrożenie systemu HACCP

Jednym z priorytetowych projektów dla wszystkich pracowników Air Liquide w Polsce było wdrożenie systemu HACCPSystemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli dla Bezpieczeństwa Żywności – w zakresie produkcji, magazynowania i dystrybucji gazów. Wdrożenie systemu zostało zakończone przyznaniem nam przez firmę zewnętrzną certyfikatu HACCP.

Wdrożenie systemu HACCP jest dla naszych Klientów z branży spożywczej gwarancją otrzymywania produktów i usług na ustalonym i stabilnym poziomie jakości. Dostarczamy naszym Klientom rozwiązania charakteryzujące się zarówno najwyższym poziomem jakości jak i bezpieczeństwa wraz z gwarancją pełnej identyfikowalności zgodnie z Rozporządzeniem UE 178/2002..

Wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa i jakości jest naszym priorytetem. Działania te wymagają zaangażowania Zarządu oraz wszystkich pracowników. System HACCP jest jednym z narzędzi do realizacji polityki jakości i bezpieczeństwa, które z kolei wspierają misję i wizję firmy.