Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wdrożenie nowej struktury zarządzania Air Liquide i zmiany w Komitecie Wykonawczym

W Air Liquide, jak już wcześniej ogłoszono, wprowadzana zostaje nowa struktura zarządzania. Od 1 czerwca 2022 roku Benoît Potier pozostanie Przewodniczącym Rady Dyrektorów, a François Jackow obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego Grupy.

W związku z powyższą zmianą, a także zgodnie z realizacją ADVANCE, nowego planu strategicznego Grupy, dokonano szeregu zmian w organizacji i składzie Komitetu Wykonawczego.

Z upoważnienia François Jackow, Dyrektora Generalnego, od 1 czerwca powołany zostaje Komitet Wykonawczy w następującym składzie:

 • François Abrial, Starszy Wiceprezes, odpowiedzialny za działalność w regionie Azji i Pacyfiku,
 • Ronnie Chalmers, rozpoczynający pracę w Komitecie Wykonawczym, mianowany Wiceprezesem odpowiedzialnym za działalność w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Indiach,
 • Marcelo Fioranelli, Wiceprezes, Dyrektor Naczelny Airgas,
 • Matthieu Giard, Wiceprezes, nadzorujący linię biznesową Industrial Merchant oraz działalność w zakresie wodoru,
 • Mike Graff, Wiceprezes Wykonawczy, odpowiedzialny za działalność w Ameryce Północnej i Południowej oraz nadzorujący linię biznesową Electronics; od 1 września 2022 roku nadzorujący również linię biznesową Engineering and Construction,
 • Fabienne Lecorvaisier, Wiceprezes Wykonawcza, odpowiedzialna za Zrównoważony Rozwój, Sprawy Publiczne i Międzynarodowe oraz Sekretariat Generalny,
 • Armelle Levieux, Wiceprezes, odpowiedzialna za Zasoby Ludzkie Grupy,
 • Emilie Mouren-Renouard, Wiceprezes, odpowiedzialna za Innowacje, Cyfryzację i IT, Własność Intelektualną oraz nadzorująca linię biznesową Global Markets & Technologies,
 • Jérôme Pelletan, Wiceprezes, Dyrektor Finansowy,
 • Jean-Marc de Royère, Starszy Wiceprezes, odpowiedzialny za programy społeczne oraz Prezes Fundacji Air Liquide,
 • Diana Schillag, Wiceprezes, odpowiedzialna za działalność związaną z opieką zdrowotną w Europie oraz linię biznesową Healthcare; nadzorująca również programy Zakupów i Efektywności na poziomie Grupy,
 • François Venet, Starszy Wiceprezes, nadzorujący linię biznesową Large Industries oraz Strategię Grupy,
 • Pascal Vinet, Starszy Wiceprezes, odpowiedzialny za działalność w Europie oraz Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Indiach, odpowiedzialny również za Bezpieczeństwo i Systemy Przemysłowe.