Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Air Liquide w dniu 7 maja 2019 roku

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Air Liquide, któremu przewodniczył Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny, w obecności członków Zarządu, odbyło się we wtorek 7 maja 2019 roku w Palais des Congrès w Paryżu. W Zgromadzeniu Akcjonariuszy wzięło udział 3903 osób. Akcjonariusze, którzy reprezentowali 53,01% praw do głosowania, tj. 118 984 obecnych lub reprezentowanych akcjonariuszy, zaakceptowali wszystkie zgłoszone uchwały.

Tematem tegorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy byli „Wynalazcy przyszłości”. Koncentrując się na innowacjach, Benoît Potier wraz z Zarządem przedstawili strategiczny postęp i perspektywy Grupy. Dyskusja z publicznością trwała ponad godzinę.

Proponowana dywidenda, z datą ustalenia prawa na 20 maja i datą wypłaty na 22 maja 2019 roku, została zatwierdzona i wyniesie 2,65 euro na akcję (i 2,91 euro na akcję uprawnioną do premii lojalnościowej). Przyznanie 1 darmowej akcji na każde 10 posiadanych akcji ustalono na 9 października 2019 roku.

Akcjonariusze przedłużyli na okres czterech lat kadencję Pani Siân Herbert-Jones i Pani Geneviève Berger. Zarząd składa się obecnie z 12 członków, w tym pięciu kobiet i sześciu członków posiadających narodowość inną niż francuska. Obecny skład Zarządu stanowi uzupełniającą się mieszankę doświadczeń, narodowości i kultur oraz odzwierciedla politykę różnorodności prowadzoną przez Grupę.

Ponadto Akcjonariusze głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa i Dyrektora Generalnego za rok podatkowy 2018. Akcjonariusze zatwierdzili również zasady i kryteria ustalania wynagrodzenia członków Zarządu na rok 2019.
 
Na koniec, zgodnie z zaleceniem Komitetu ds. Nominacji i Zarządzania, Zarząd podczas dzisiejszego posiedzenia przedłużył kadencję członków komisji, których skład jest następujący:

  • Komitet ds. Audytu i Księgowości: Pani Siân Herbert-Jones (Przewodnicząca), Pani Sin Leng Low, Pan Thierry Peugeot, Pan Brian Gilvary
  • Komitet ds. Nominacji i Zarządzania: Pan Jean-Paul Agon (Przewodniczący), Pani Annette Winkler, Pani Karen Katen
  • Komitet ds. Wynagrodzeń: Pan Xavier Huillard (Przewodniczący), Pan Jean-Paul Agon, Pani Annette Winkler
  • Komitet ds. Środowiska i Społeczeństwa: Pan Pierre Dufour (Przewodniczący), Pani Geneviève Berger, Pan Philippe Dubrulle

Można oglądnąć webcast ze Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie www.airliquide.com

 

Akcjonariat Air Liquide (stan na 31 grudnia 2018 roku):

  • 32% kapitału w posiadaniu indywidualnych udziałowców
  • 50% kapitału w posiadaniu niefrancuskich inwestorów instytucjonalnych
  • 18% kapitału w posiadaniu francuskich inwestorów instytucjonalnych