Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Air Liquide w dniu 4 maja 2021 roku

Combined General Meeting

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Air Liquide, pod przewodnictwem Benoît Potier, Prezesa i Dyrektora Generalnego, odbyło się dzisiaj w Paryskim Kampusie Innowacji. W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i akcjonariuszy w związku z epidemią wirusa Covid-19, Walne Zgromadzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i było transmitowane na żywo na stronie airliquide.com. Ponieważ Walne Zgromadzenie nie było otwarte dla akcjonariuszy osobiście, wszystkie głosy zostały oddane drogą pocztową. 113 729 akcjonariuszy, którzy wzięli udział w głosowaniu, reprezentujących 271 316 445 akcji, tj. 57,49% praw głosu, zatwierdziło wszystkie przedłożone uchwały. Ponadto, podobnie jak w roku 2020, podjęto decyzję o przekazaniu kwoty wynagrodzenia wypłacanego zwykle akcjonariuszom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu na rzecz Fundacji Air Liquide na projekty badawcze związane z Covid-19.

Tematem tegorocznego Walnego Zgromadzenia było "Działanie w interesie wszystkich i kreowanie przyszłości". Benoît Potier podkreślił nadzwyczajną mobilizację pracowników w kontekście zdrowia, jak również możliwości rozwoju Grupy na rynkach związanych z transformacją energetyczną, w szczególności w zakresie rozwoju technologii wodorowych, zdrowotnych i aplikacyjnych. Wspomniał również o wynikach Grupy, zwracając szczególną uwagę na siłę i odporność jej modelu biznesowego. Zorganizowanie spotkania w Paryskim Kampusie Innowacji pozwoliło również na podkreślenie zdolności Grupy do innowacji. Ponad 40 minut poświęcono na odpowiadanie na żywo na pytania zadawane przez akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki, a także na spontaniczne pytania przychodzące za pośrednictwem systemu wideo, zaprojektowanego i opracowanego specjalnie na potrzeby tego wydarzenia.

Proponowana dywidenda, z datą ustalenia prawa na 17 maja 2021 r. i datą wypłaty na 19 maja 2021 r., została zatwierdzona i wyniesie 2,75 euro na akcję (i 3,02 euro na akcję uprawnioną do premii lojalnościowej). 

Walne Zgromadzenie przedłużyło na okres czterech lat kadencję pana Xaviera Huillarda jako Dyrektora. Panowie Pierre Breber, Aiman Ezzat i Bertrand Dumazy dołączyli do Rady jako Dyrektorzy niezależni. Ponieważ kadencja pana Thierry'ego Peugeot zakończyła się z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, Rada złożyła ponownie gorące podziękowania za jego wkład w pracę Rady Dyrektorów, której był członkiem od 2005 roku, oraz w pracę Komitetu Audytu i Rachunków, którego był członkiem od 2012 roku. Obecnie Rada Dyrektorów składa się z 15 członków: 13 wybieranych, z których zdecydowana większość jest niezależna (tj. 92% niezależnych Dyrektorów), w tym 6 kobiet (tj. 46%) oraz 7 członków narodowości innej niż francuska, a także 2 Dyrektorów reprezentujących pracowników. Obecny skład Zarządu stanowi uzupełniającą się mieszankę doświadczeń, narodowości i kultur oraz odzwierciedla politykę różnorodności określoną przez Radę Dyrektorów.

Ponadto, Walne Zgromadzenie głosowało za przyjęciem wynagrodzenia Prezesa i Dyrektora Generalnego wypłacanego za rok lub w związku z rokiem 2020. Walne Zgromadzenie zatwierdziło również informacje na temat wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Spółce zawarte w Raporcie Ładu Korporacyjnego oraz politykę wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Spółce.

Na koniec, zgodnie z zaleceniem Komitetu ds. Nominacji i Zarządzania, Zarząd podczas dzisiejszego posiedzenia ustalił następujący skład Komitetów:

  • Komitet ds. Audytu i Księgowości: Pani Siân Herbert-Jones (Przewodnicząca), Pani Sin Leng Low, Pan Brian Gilvary;
  • Komitet ds. Nominacji i Zarządzania: Pan Jean-Paul Agon (Przewodniczący), Pani Annette Winkler, Pan Xavier Huillard;
  • Komitet ds. Wynagrodzeń: Pan Xavier Huillard (Przewodniczący), Pan Jean-Paul Agon, Pan Brian Gilvary;
  • Komitet ds. Środowiska i Społeczeństwa: Pani Annette Winkler (Przewodnicząca), Pani Geneviève Berger, Pan Philippe Dubrulle.
     

Pełna transmisja z Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie www.airliquide.com