Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Air Liquide odbyło się 4 maja 2022 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Air Liquide odbyło się w środę 4 maja 2022 roku w Palais des Congrès w Paryżu, pod przewodnictwem Benoît Potier, Prezesa i Dyrektora Generalnego, w obecności członków Rady Dyrektorów. Po dwóch Walnych Zgromadzeniach, które odbyły się za zamkniętymi drzwiami ze względu na kryzys sanitarny, było to pierwsze Walne Zgromadzenie Grupy, w którym akcjonariusze mogli ponownie uczestniczyć osobiście. 90 295 akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych, którzy stanowili 55,60% praw głosu, zatwierdziło wszystkie przedłożone uchwały.

Tematem tegorocznego Walnego Zgromadzenia było hasło "Gotowi na przyszłość". Benoît Potier wraz z Radą Dyrektorów przedstawił postępy w realizacji strategii Grupy w ostatnich latach oraz perspektywy, koncentrując się na innowacyjności. François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy, przedstawił ADVANCE, nowy plan strategiczny Grupy na 2025 rok. Następnie odbyła się ponad 40-minutowa dyskusja z udziałem publiczności.

Proponowana dywidenda, z datą ustalenia prawa na 16 maja i datą wypłaty na 18 maja 2022 roku, została zatwierdzona i wyniesie 2,90 euro na akcję (oraz 3,19 euro na akcję uprawnioną do premii lojalnościowej). Przyznanie 1 darmowej akcji na każde 10 posiadanych akcji (z 10% wzrostem liczby akcji bonusowych w odniesieniu do akcji korzystających z premii lojalnościowej), ustalono na 8 czerwca 2022 roku.

Akcjonariusze odnowili na okres czterech lat kadencje pani Annette Winkler i pana Benoît Potier. Pan François Jackow, który obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego z dniem 1 czerwca 2022 roku, zastępując w tej roli pana Benoît Potier, został wybrany na stanowisko Dyrektora Rady na okres czterech lat. Kadencje pani Sin Leng Low i pana Jean-Paul Agon dobiegły końca z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, a Rada Dyrektorów wyraziła serdeczne podziękowania za ich wkład pracy.
Kadencja pana Philippe Dubrulle jako dyrektora reprezentującego pracowników została przedłużona przez Komitet Grupy we Francji na cztery lata.

Rada Dyrektorów składa się obecnie z 12 członków: 10 członków wybieranych przez akcjonariuszy, w dużej mierze niezależnych (80% niezależnych dyrektorów), w tym 5 kobiet (50% składu Rady) oraz 4 dyrektorów narodowości innej niż francuska, a także 2 dyrektorów reprezentujących pracowników. Obecny skład Rady jest zróżnicowany pod względem profilu, doświadczenia, narodowości i kultury, co odzwierciedla politykę różnorodności realizowaną przez Radę Dyrektorów.

Ponadto akcjonariusze głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia za 2021 rok Pana Benoît Potier jako Prezesa i Dyrektora Generalnego oraz za przyjęciem informacji o wynagrodzeniu kadry zarządzającej za 2021 rok. Akcjonariusze zatwierdzili również zasady i kryteria ustalania polityki wynagrodzeń kadry zarządzającej:

  • Pana Benoît Potier (jako Prezesa i Dyrektora Naczelnego od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku oraz jako Przewodniczącego Rady Dyrektorów od 1 czerwca 2022 roku),
  • Pana François Jackow (jako Dyrektora Generalnego od 1 czerwca 2022 roku),
  • dyrektorów niewykonawczych Rady.

Na koniec, zgodnie z zaleceniem Komitetu ds. Nominacji i Zarządzania, Rada Dyrektorów podczas dzisiejszego posiedzenia po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, (i) przedłużyła kadencję pana Benoît Potier jako Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego do 31 maja 2022 roku, (ii) potwierdziła swoją decyzję o rozdzieleniu funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego od 1 czerwca 2022 roku i w tym kontekście przedłużyła kadencję pana Benoît Potier jako Przewodniczącego Rady Dyrektorów i mianowała pana François Jackow jako Dyrektora Generalnego również od 1 czerwca 2022 roku.

Podczas tego posiedzenia Rada Dyrektorów powołała pana Xavier Huillard, dyrektora niezależnego, na stanowisko Dyrektora Wiodącego i potwierdziła, że pan Xavier Huillard będzie nadal pełnił tę funkcję w związku z rozdzieleniem funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego, począwszy od 1 czerwca 2022 roku. Ponadto Rada dokonała wymaganych nominacji i odnowień składów swoich Komitetów, które obecnie są następujące:

  • Komitet ds. Audytu i Księgowości: Pani Siân Herbert-Jones (przewodnicząca), Pani Anette Bronder, Pan Aiman Ezzat,
  • Komitet ds. Nominacji i Zarządzania: Pan Xavier Huillard (Przewodniczący), Pani Annette Winkler, Pan Bertrand Dumazy,
  • Komitet ds. Wynagrodzeń: Pan Xavier Huillard (Przewodniczący), Pani Kim Ann Mink, Pani Fatima Tighlaline (Dyrektor reprezentujący pracowników),
  • Komitet ds. Środowiska i Społeczeństwa: Pani Annette Winkler (Przewodnicząca), Pani Geneviève Berger, Pan Philippe Dubrulle (Dyrektor reprezentujący pracowników).

Pełna transmisja z Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie:
www.airliquide.com/2022agm

 

Akcjonariat Air Liquide (stan na dzień 31 grudnia 2021 roku):

  • 33% kapitału w posiadaniu akcjonariuszy indywidualnych,
  • 52% kapitału w posiadaniu niefrancuskich inwestorów instytucjonalnych,
  • 15% kapitału w posiadaniu francuskich inwestorów instytucjonalnych.