Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Szkolenia

Szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania gazów technicznych

W ramach naszych usług zapewniamy klientom szkolenia z umiejętności i know-how potrzebnych do obsługi operacji związanych z gazem:

  • bezpieczeństwo,
  • najlepsze warunki stosowania gazów i sprzętu,
  • optymalizacja wydajności produkcji.

Główne zalety:

  • usługi zindywidualizowane,
  • różne programy szkoleniowe, łączące teorię i ćwiczenia praktyczne, dopasowane do potrzeb Państwa zakładu.

Kursy są dostępne w zakresie:

  • charakterystyki gazów,
  • najlepszych praktyk w stosowaniu gazów,
  • przepisów związanych ze stosowaniem gazu,
  • optymalizacji wykorzystania urządzeń,
  • technologii stosowania gazów.

Nasz lokalny dział szkoleń z przyjemnością odwiedzi Państwa by określić potrzeby w zakresie szkoleń.

Naszych polskich ekspertów wspiera międzynarodowy Uniwersytet Air Liquide, rozwijający szeroką siatkę różnorodnych szkoleń.