Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Konserwacja i naprawy

Nasi klienci korzystają z niezawodnego i wydajnego systemu dystrybucji

Konserwacja butli gazowych

Oferujemy prewencyjne i zabezpieczające naprawy sprzętu związanego ze stosowaniem gazów, które są:

 • ekonomiczne,
 • bezpieczne i zgodne z Państwa wymogami jakościowymi.

Obszary zastosowania:

Prawie wszystkie urządzenia związane ze stosowaniem gazów, takie jak:

 • butle,
 • zawory,
 • przepływomierze,
 • panele rozprężania,
 • rurociągi,
 • maszyny spawalnicze,
 • palniki,
 • miksery,
 • urządzenia aplikacyjne.

Główne cechy:

 • usługa spersonalizowana,
 • wykonywana przez specjalistów, zgodnie z zaleceniami producenta,
 • wykrywanie nieszczelności,
 • kontrola ciśnienia,
 • coroczna kontrola dokumentowana w formie pisemnych raportów.

Poprzez usługę FLOSAFE Air Liquide projektuje i instaluje system dystrybucji gazu, zapewniając coroczną konserwację urządzeń ...

Konserwacja i interwencje awaryjne instalacji gazów ciekłych

Air Liquide wykonuje konserwację urządzeń za pomocą wykwalifikowanego zespołu serwisowego. Dzięki możliwościom, jakie oferuje usługa OPTIMAL oraz systematycznym przeglądom dokonywanym przez kierowców, możliwy jest aktywny, ciągły serwis urządzeń.

W przypadkach awarii, Air Liquide interweniuje w ciągu 24 godzin.