Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

USA: Air Liquide obsługuje największy na świecie magazyn wodoru

Grupa Air Liquide rozpoczęła niedawno składowanie wodoru w największym na świecie magazynie w podziemnej kawernie w Beaumont w Teksasie.

Ta wyjątkowa kawerna do magazynowania uzupełnia szerokie możliwości dostaw wodoru przez Air Liquide wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Wraz z rozległym systemem sieci rurociągów Air Liquide w regionie, zwiększa elastyczność i niezawodność dostaw wodoru do klientów. 

Podziemna kawerna znajdująca się na głębokości 1500 metrów i mająca prawie 70 metrów średnicy, umożliwia składowanie wodoru dla zaspokojenie potrzeb dużego SMR (reforming parowy metanu) na okres 30 dni. Wodór powstaje najczęściej w procesie reformingu parowego z gazu ziemnego, gdyż występuje w śladowych ilościach w powietrzu. Stąd też bardzo korzystne jest posiadanie dużych, wzajemnie połączonych rozwiązań w zakresie magazynowania wodoru, mających na celu optymalizację niezawodności i wydajności dostaw do klientów. Wodór stosowany jest w procesie rafinacji do odsiarczania paliw, a także w wielu innych procesach przemysłowych i produkcyjnych.

Zrównoważone środowiskowo korzyści stosowania wodoru wykraczają poza jego zastosowania przemysłowe. Wodór, jako czysta energia, stosowany jest w pojazdach napędzanych ogniwami paliwowymi o zerowej emisji i może być przechowywany i wykorzystywany do zaspokojenia potrzeb sieci elektrycznej.

Ta nowa kawerna do składowania wodoru następuje po uruchomieniu pierwszej instalacji do magazynowania czystego helu Air Liquide w Niemczech w lipcu 2016 roku. Inicjatywy te ilustrują innowacyjne technologie i możliwości techniczne Air Liquide zapewniające niezawodne łańcuchy dostaw.

Michael Graff, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide i Wiceprezes ds. Ameryki Północnej i Południowej, powiedział: "Inwestycja Air Liquide w największą na świecie kawernę do magazynowania wodoru wpisuje się w rozwój  przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej i rosnące zapotrzebowanie na wodór. Ta wyjątkowa instalacja pozwala nam oferować jeszcze większą wartość dla klientów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom."