Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Uruchomienie nowej jednostki produkcyjnej Air Liquide Severstal

Spółka Air Liquide Severstal uruchomiła właśnie największą jednostkę do produkcji gazu w Rosji. Założona w 2005 roku, spółka joint venture pomiędzy Air Liquide i hutą Siewierstal, została ulokowana na terenie koncernu w Czerepowcu w obwodzie Wołogodzkim, pomiędzy Moskwą i Sankt Petersburgiem.

Ta największa jednostka do produkcji gazu w Rosji i największa jednostka rozdziału powietrza na świecie, o zdolności produkcyjnej 3 000 ton tlenu dziennie, jest dedykowana dla przemysłu metalurgicznego.

Jej głównym zadaniem będzie dostarczanie wysokiej jakości tlenu, azotu i argonu do stalowni Siewierstal oraz na rosyjski rynek przemysłowy. Całkowita wartość inwestycji wynosi 100 milionów euro.

Jednostka ta, zaprojektowana i zmontowana w Czerepowcu przez Oddział Inżynieryjny Air Liquide i wykwalifikowanych rosyjskich podwykonawców, umożliwi koncernowi Siewierstal rozszerzyć swoją produkcję o stal wysokogatunkową, szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego.

Ta jednostka produkcyjna, dzięki technologii Air Liquide umożliwiającej zmniejszenie zużycia energii, będzie miała swój wkład w walce przeciwko globalnemu ociepleniu (Rosja ratyfikowała protokół z Kioto) poprzez redukcję emisji 50 000 ton CO2 rocznie (co jest równoważne całkowitej emisji CO2 z miasta liczącego 10 000 mieszkańców). Aby zilustrować swoje zaangażowanie i wkład w zrównoważony rozwój, Air Liquide Severstal symbolicznie posadził w dniu rozruchu 100 drzew na terenie Czerepowca.

„Rozruch tej nowej jednostki rozdziału powietrza jest jednym z głównych kroków w rozwoju naszego programu inwestycji na wielką skalę” podkreśla Anatolij Kruczinin, członek zarządu Siewierstal i Dyrektor Zarządzający stalowni Siewierstal w Czerepowcu. „Umożliwi to nam zwiększenie produkcji stali na tym terenie do 9,5 miliona ton. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Air Liquide w zakresie budowy nowej jednostki produkcyjnej i planujemy ją kontynuować w ramach naszej spółki joint venture Air Liquide Severstal”.

W dniu uruchomienia Air Liquide Severstal, Klaus Schmieder, Wiceprezes Zarządu Grupy Air Liquide, stwierdził: „Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z koncernem Siewierstal, jednym ze światowych liderów w produkcji stali. Przekazanie do eksploatacji nowej jednostki Air Liquide umocni naszą pozycję w Rosji, a także pozwoli nam stać się partnerem dla sektora przemysłowego, który będzie silnie rozwijał się w przyszłości. Zgodnie z naszą strategią rozwoju w regionach charakteryzujących się szybkim rozwojem przemysłowym i znacznym potencjałem planujemy zwiększyć w nadchodzących latach poziom naszych inwestycji w Rosji.”

Siewierstal jest międzynarodowym producentem stali notowanym na rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych oraz giełdzie londyńskiej. Zarejestrowana w 1993 roku, firma koncentruje się na produkcji wyrobów wysoko przetworzonych oraz niszowych. Koncern udanie przejął i zintegrował wysokiej jakości aktywa w Ameryce Północnej i Europie. Siewierstal posiada kopalnie w Rosji, co zapewnia mu stałe dostawy surowców. W 2006 roku Siewierstal wyprodukował 17,6 milionów ton stali i osiągnął przychody w wysokości 12,4 mld USD i 1,8 mld USD zysku przed opodatkowaniem, a wielkość zysku na akcję wyniosła 1,27 USD. W pierwszym kwartale 2007 roku przychody Siewierstal wyniosły 3,6 mld USD, wysokość zysku przed opodatkowaniem - 616,1 mln USD, a wielkość zysku na akcję - 0,39 USD. Rynkowa kapitalizacja firmy osiągnęła w lipcu 2007 roku 16,1mld USD. Większość akcji (82,37%) należy do Aleksieja Mordaszowa, a pozostałe 17,63% posiadają inwestorzy instytucjonalni i pracownicy. Rada Nadzorcza Siewierstal składa się z 10 członków, z których pięciu jest niezależnych i niewykonawczych, włączając przewodniczącego. Ostatnio spółka wprowadziła zasady corporate governance, zgodne z międzynarodowymi standardami.