Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Ulepszony tunel kriogeniczny CRYO TUNNEL-FP1

Tunel kriogeniczny

Air Liquide przedstawia ulepszoną wersję klasycznego tunelu kriogenicznego CRYO TUNNEL-FP1, który jest idealnym urządzeniem do wydajnego mrożenia, mrożenia powierzchniowego oraz schładzania prawie każdego rodzaju produktu spożywczego. 

Nowy tunel CRYO TUNNEL-FP1 został skonstruowany w oparciu o wymagania stawiane przez European Hygienic Engineering and Design Group (europejską organizację pozarządową zajmującą się rozwojem projektów higienicznych i inżynierią produktów żywnościowych) oraz NSF International (amerykańską organizację testująca, kontrolującą i certyfikującą produkty), dzięki czemu spełnia najwyższe standardy higieniczne. 

Głównymi ulepszeniami tunelu są:

 • w pełni spawana konstrukcja, co eliminuje szczeliny i pęknięcia,
 • zaokrąglone wewnętrzne rogi komory mrożenia eliminujące martwe strefy,
 • nachylenie wszystkich płaskich powierzchni, co ułatwia odprowadzanie wody,
 • rynna z otworem spustowym dla łatwiejszego odprowadzenia roztworów czyszczących,
 • bardziej higieniczny system podnoszenia za pomocą zsynchronizowanych silników,
 • zdejmowalne uszczelki magnetyczne na pokrywach dla łatwiejszego czyszczenia (patent Air Liquide),
 • przeprojektowany system wsparcia przenośnika ułatwiający dostęp do urządzenia podczas czyszczenia,
 • łopatki wentylatora ze stali nierdzewnej (konstrukcja Air Liquide) zapobiegające wibracjom oraz osadzaniu się lodu,
 • silniki wykonane ze stali nierdzewnej zamiast stali węglowej,
 • higieniczne dławnice punktów wejścia do komory chłodniczej (sonda temperatury i kolektor wtryskowy),
 • okablowanie elektryczne wbudowane w izolację pokrywy,
 • higieniczne przyciski na panelu sterowania ułatwiające czyszczenie,
 • nowe izolowane próżniowo zawory kriogeniczne zapobiegające gromadzeniu się szronu i kapaniu kondensatu.

Powyższe rozwiązania sprawiają, że nowy tunel CRYO TUNNEL-FP1 jest najlepszym urządzeniem higienicznym w swojej klasie. Pozwala skrócić czas mycia o 50% oraz zwiększyć wydajność procesu do 20%.

Tunel kriogeniczny

Proszę kliknąć CRYO TUNNEL-FP1, aby uzyskać więcej informacji o tunelu.